Životopis vedoucího

Starší David A. Bednar

David A. Bednar byl vysvěcen a ustanoven členem Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 7. října 2004. Před svým povoláním do Kvora Dvanácti sloužil jako územní sedmdesátník, sedmdesátník-územní autorita, oblastní reprezentant, dvakrát jako president kůlu a jako biskup.

Starší Bednar se narodil 15. června 1952 v Oaklandu v Kalifornii. Sloužil jako misionář na plný úvazek v jižním Německu a poté studoval na Univerzitě Brighama Younga, kde získal bakalářský a magisterský titul. Také získal doktorát v oboru organizační chování na Univerzitě Purdue.

Po dokončení svého vzdělání byl starší Bednar profesorem podnikatelského managementu na univerzitě Texas Tech University a na Univerzitě Arkansasu. Poté, v letech 1997–2004, sloužil jako rektor Univerzity Brighama Younga-Idaho (dříve Ricks College).

Starší Bednar se 20. března 1975 oženil se Susan Kae Robinsonovou v chrámu Salt Lake a mají tři syny.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.