Životopis vedoucího

Starší Erich W. Kopischke

Staršímu Erichu W. Kopischkemu byla podpora jako generální autoritě –
sedmdesátníkovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vyjádřena
31. března 2007. V té době byl členem Třetího kvora Sedmdesáti a sloužil
jako druhý rádce v předsednictvu území Evropa-střed. Poté, co byl povolán
generální autoritou, sloužil jako první rádce (2008–2009) a president
(2009–2012) předsednictva území Evropa. Od srpna 2019 slouží starší
Kopischke jako druhý rádce v předsednictvu území Evropa.

Než byl starší Kopischke povolán jako generální autorita na plný úvazek,
sloužil jako koordinátor Seminářů a institutů náboženství v Evropě. Jako
zaměstnanec Církevního vzdělávacího systému také učil institut a sloužil
jako uzemní ředitel v území Evropa-střed. Ve své profesi zpočátku pracoval
jako nezávislý pojišťovací makléř a později se stal generálním ředitelem
pojišťovací společnosti s celoněmeckou působností. Odborné vzdělání
a akademický titul získal v oboru obchodního podnikání.

Starší Kopischke sloužil v mnoha církevních povoláních, včetně misionáře
na plný úvazek v Německé misii Mnichov, presidenta kůlu, presidenta
okrsku, vysokého rádce, presidenta odbočky a rádce ve dvou
biskupstvech. V roce 2003 byl povolán, aby sloužil jako president Německé
misie Berlín.

Erich Willi Horst Kopischke se narodil 20. října 1956 v německém
Elmshornu. V roce 1978 se oženil s Christianou Glückovou. Jsou rodiči
sedmi dětí.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.