Životopis vedoucího

Starší Jack N. Gerard

<p>Starší Jack N. Gerard</p>
Starší Jack N. Gerard2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Služba v Církvi

Staršímu Jacku N. Gerardovi byla vyjádřena podpora jako sedmdesátníkovi – generální autoritě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 31. března 2018. V letech 2010 až 2016 sloužil v Šestém kvoru Sedmdesáti v území Severní Amerika-severovýchod. V současné době slouží v předsednictvu území Evropa-střed.

Starší Gerard sloužil v řadě církevních povolání, mimo jiné jako misionář na plný úvazek v Australské misii Sydney, biskup, president kůlu a také – což bylo jeho oblíbené povolání – jako vedoucí jeslí.

Profesní život

Starší Gerard vystudoval Univerzitu George Washingtona, kde získal titul bakaláře v oboru politických věd a titul doktora práv. Během svého profesního života pracoval jako president a výkonný ředitel několika podniků. Pracoval v Senátu a ve Sněmovně reprezentantů Spojených států a působil i v představenstvech několika občanských organizací.

Osobní život

Jack Noel Gerard se narodil v Idaho Falls ve státě Idaho 15. prosince 1957. V roce 1984 se oženil s Claudette Neffovou. Jsou rodiči osmi dětí.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.