Tisková zpráva

Starší Jeffrey R. Holland navštěvuje Edinburgh v roce, kdy Církev slaví výročí svého působení ve Skotsku

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni), které má celosvětovou působnost, navštívil (v sobotu 6. června a v neděli 7. června) Edinburgh, aby se setkal s místními členy a misionáři v době, na kterou připadlo i 175. výročí prvního křtu do Církve ve Skotsku. Starší Holland vzdal hold křesťanské víře tisíců raných pionýrů, kteří ve Skotsku vstoupili do Církve, a jejich odkazu skotským členům Církve v dnešní době.

V roce 1840 zasvětil starší Orson Pratt – jeden z prvních apoštolů – Skotsko pro kázání evangelia, což mělo pozoruhodné důsledky. Během následujících dvaceti let se k Církvi připojilo více než 10 000 Skotů.

Starší Holland ve svém nedělním proslovu, který byl živě přenášen do 56 kůlů [diecézí] po celé severní Evropě, hovořil o své víře v písma a o duchovním přesvědčení, jež se v něm probudilo v době, kdy v Británii sloužil jako misionář:

„Duchovní zážitky a posvátné ujištění, jichž se mi dostalo ohledně Spasitele a Jeho znovuzřízené Církve, jsem poprvé získal jako mladý muž na misii zde ve Spojeném království, když jsem četl Knihu Mormonovu.“

A pokračoval: „Kniha Mormonova zaujímá v mém duševním i duchovním životě přední místo, je to nejklasičtější ze všech klasických děl, potvrzení Bible svaté, hlas z prachu, svědek Krista, slovo Páně ke spasení.“

Ti, kteří se zúčastnili shromáždění v Edinburghu, z něhož byl nedělní přenos vysílán, se o tomto setkání vyjadřovali s nadšením:

„Dobré shromáždění poznáte podle toho, že z něho odcházíte lepší, než jací jste přišli – a já odcházím naplněna nadšením a obnovenou silou.“ (Penny Caseyová z Dalkeithu)

„Být svědkem toho, jak apoštol Páně ve Skotsku vydává s takovou silou své svědectví o Spasiteli Ježíši Kristu, Jeho evangeliu a o důležitosti Knihy Mormonovy, byl vskutku mimořádný zážitek. … Chystám se o to podělit s jedním z přátel.“ (Simon Beveridge z Edinburghu)

Jedním ze známých prvních misionářů, kteří ve Skotsku kázali v 90. letech 19. století, byl David O. McKay, jenž se stal později presidentem Církve. Řekl, že jednou, když se mu na misii stýskalo po domově, si všiml, že na jednom oblouku, kolem něhož kráčel, je vytesaný nápis: ‚Ať již jsi kdokoli, hraj dobře svou roli.‘ To ho povzbudilo. Tato slova jsou nyní vytesána i na památníku, který se nachází na pozemku ústředí misie Církve v Edinburghu.

Starší Holland žil ve Spojeném království v letech 1990–1993, když sloužil jako president území Evropa-sever. V roce 1994 byl vysvěcen členem Kvora Dvanácti apoštolů. V té době byl členem Prvního kvora Sedmdesáti, do něhož byl povolán v roce 1989. Od roku 1980 až do okamžiku, kdy byl v roce 1989 povolán církevním vedoucím s celosvětovou působností, sloužil jako devátý rektor Univerzity Brighama Younga v utažském Provu. Dříve sloužil jako církevní pověřenec pro vzdělávání. (Stručný životopis staršího Hollanda najdete zde.)

Ve Skotsku je více než 26 000 členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, přičemž jejich celkový počet ve Spojeném království činí 186 000.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.