Tisková zpráva

Studenti Fakulty zdravotnických studií BYU pomáhají ukrajinským uprchlíkům během návštěvy Polska

Tento příběh je zde zveřejněn s laskavým svolením TheChurchNews.com. Není určen pro potřeby jiných médií.

Rachel Sterzer Gibson, Church News

Studentka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Brighama Younga (BYU) Nadia DeVolová má rodinu na Ukrajině a modlí se za možnost nějakým způsobem pomoci tamním lidem.

Nedávno se jí naskytla příležitost, když se připojila ke skupině studentů a profesorů z BYU, univerzity pod záštitou Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, na zahraniční studijní cestě do Polska, kde sloužila ve střediscích pro ukrajinské uprchlíky. „Jsem neskonale vděčná, že mi BYU nabídla prostředky a možnost být součástí tohoto projektu,“ uvedla DeVolová 13. června v tiskové zprávě BYU.

BYU nursing 1
BYU nursing 1
Skupina studentů a profesorů z BYU se v květnu 2023 vydala do Polska, aby sloužila ve středisku pro ukrajinské uprchlíky. Foto: BYU photo, se svolením Church News.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

DeVolová, která je napůl Ukrajinka a hovoří plynně rusky, sloužila jako překladatelka skupiny, která poskytovala zdravotnickou pomoc, vedla kurzy zaměřené na zdraví a zdravý životní styl a darovala zdravotnický materiál v hodnotě tisíců dolarů.

Podnět k letošní cestě vzešel již před rokem, kdy Julie Valentineová, proděkanka Fakulty zdravotnických studií BYU, a Leslie Milesová, profesorka Fakulty zdravotnických studií BYU, vzaly jinou skupinu studentů zdravotnických studií na pomoc ukrajinským uprchlíkům do polské Varšavy.

BYU nursing 2
BYU nursing 2
Student BYU vyučuje během zahraniční studijní cesty v květnu 2023 ve vzdělávacím a kulturním středisku pro ukrajinské uprchlíky Jedność. Foto: BYU photo, se svolením Church News.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Valentineová ve svém loňském příspěvku na sociálních sítích o studijní cestě do zahraničí napsala, že studenti BYU jsou příkladem motta Fakulty zdravotnických studií BYU: „Učit se umění Léčitele“.

„Slova nedokážou vystihnout to zoufalství, hrůzu, odolnost, soucit a naději,“ napsala na Twitter poté, co toho dne jejich skupina strávila 20 hodin poskytováním péče uprchlíkům.

Krátce poté Milesová a Valentineová v tiskové zprávě BYU uvedly, že mají v úmyslu pomáhat ukrajinským uprchlíkům i nadále. „Tohle nekončí a humanitární potřeby jsou obrovské,“ řekla Valentineová v roce 2022.

S pomocí DeVolové a několika dalších studentů BYU – Jeda Fullera, Nilese Herroda a Saydie Clarkové – založily neziskovou organizaci s názvem Unity for Ukraine (Jednota pro Ukrajinu), která podporuje úsilí kulturního a vzdělávacího střediska Jedność, vytvořeného ukrajinskými učiteli na pomoc uprchlíkům.

„Vytvořili jsme Unity, protože chceme, aby se těmto ukrajinským učitelům a jejich škole dařilo,“ vysvětlila DeVolová. „Pomáhají ženám a dětem, kterým se obrátil život naruby, a my chceme, aby byli úspěšní.“

Letošní skupina spolu s Valentineovou a Milesovou strávila na své zahraniční studijní cestě většinu času poskytováním pomoci a výukou ve středisku Jedność. Její členové vedli lekce o zvládání stresu a úzkosti a vyrovnávání se s traumatem a v rámci poskytování základní zdravotnické pomoci se zabývali kontrolou životních funkcí, poskytováním útěchy jednotlivcům a dodávkami zdravotnických potřeb.

Valentineová ve svém příspěvku na sociálních sítích z 18. května sdílela fotografii studentky BYU při rozhovoru s jednou uprchlicí. „Služba jednotlivci. … Je toho zapotřebí tolik, a přesto je důležité pozvednout na duchu jednoho konkrétního člověka,“ napsala.

BYU nursing 3
BYU nursing 3
Služba jednotlivci. Studentka Fakulty zdravotnických studií BYU pomáhá v azylovém centru pro ukrajinské uprchlíky.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Nedávná absolventka BYU Brenna Wilkinsonová, která během svého působení ve středisku pracovala jako překladatelka, v tiskové zprávě BYU uvedla: „Získala jsem hlubší úctu a postoj k lidskému životu.“

Wilkinsonová si vzpomněla na rozhovor s jednou matkou, která hovořila o traumatu, s nímž se její syn potýkal poté, co byli nuceni uprchnout ze své země.

„Požádala jsem ji o upřesnění, abych se ujistila, že jsem dobře slyšela, když říkala, že její chlapeček viděl střelbu a bombové útoky. Podívala se mi přímo do očí a řekla: ‚Samozřejmě.‘“

Wilkinsonová uvedla, že její zkušenosti z BYU, včetně nedávného studia v zahraničí, jí pomáhají vyhledávat příležitosti k tomu, co může udělat pro druhé, a ne jen sama pro sebe.

Cesta do Polska motivovala DeVolovou k tomu, aby v rámci své budoucí profesní dráhy v oblasti zdravotní péče přinášela druhým křesťanskou lásku a uzdravení, jak řekla. „Tragédií je plno, ale v práci, kterou jsme dělali, se neodrážely ani tak tragédie, jako spíš síla lidského ducha a naše povinnost pomáhat, protože jsme lidé a je to tak správné.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.