Tisková zpráva

Svatí posledních dnů pomáhají vést humanitární úsilí po celé Evropě

Od Maďarska přes Slovensko a Českou republiku až po Island členové Církve rychle spojují své síly na pomoc uprchlíkům

Uprchlická krize na hranicích Ukrajiny představuje složitý problém, v jehož důsledku vznikají naléhavé a rozmanité požadavky na humanitární pomoc. Když 24. února tohoto roku tato krize vypukla, stanovila Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů okamžitě rámec pro integraci uprchlíků z řad členů Církve. Zaměřila se na vytvoření humanitárních středisek, jejichž úkolem je postarat se o okamžité potřeby uprchlíků, a na stanovení postupu, prostřednictvím kterého se mohou vysídlení jednotlivci a rodiny neprodleně spojit s místními kongregacemi Církve, jež jim mohou poskytnout dočasné ubytování, potraviny, další materiální pomoc, sociální kontakty a duchovní útočiště.

Když kteroukoli oblast světa postihne nějaká pohroma či katastrofa, Církev rychle vyhodnotí potřeby misionářů, členů a přátel. Převážná většina těch, jimž Církev poskytuje pomoc, nejčastěji nepatří k jejím členům, ale jedná se spíše o jejich přátele a sousedy z dané oblasti.

Církevní oddělení Služby pro sociální péči a podporu soběstačnosti (WSRS) se již od samého počátku krize po celé Evropě proaktivně zapojuje do stovek projektů zaměřených na humanitární pomoc.

Across Europe Latter01
Across Europe Latter01
Dobrovolníci zřad misionářů vPolsku rozdávají jídlo uprchlíkům2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Across Europe Latter02
Across Europe Latter02
Dobrovolnice zřad misionářů zametají podlahu vuprchlickém registračním středisku umístěném vTescu2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Zmíněné oddělení ve spolupráci s místními církevními vedoucími a členy koordinuje pomoc určenou lidem bez rozdílu vyznání, která je poskytována na hraničních přechodech, v humanitárních střediscích a v místních církevních budovách.

V Polsku poskytují humanitární misionáři podporu dobrovolnickému úsilí, které probíhá ve velkém uprchlickém registračním středisku v místním Tescu. Několik mladých misionářů Církve zde uklízí, vydává jídlo a poskytuje pomoc s tlumočením. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů darovala středisku notebook, aby pomohla koordinátorovi z řad dobrovolníků udržovat si přehled o ostatních dobrovolnících, a pračku, aby bylo možné urychlit praní mopů, ručníků a dalších věcí.

Dva bývalí misionáři z řad starších členů, kteří působili jako dobrovolníci na Slovensku, se přesunuli na několik měsíců do Polska, aby tam pomáhali s humanitárním úsilím na pomoc uprchlíkům jako zástupci pro technickou podporu. Věnují se koordinaci projektů, na kterých spolupracují s dalšími nevládními organizacemi. Například organizace Save the Children zajišťuje přesun čtyřiceti osiřelých dětí, které uvázly na Ukrajině, do nového domova v západním Polsku. Církev v rámci tohoto společného humanitárního úsilí darovala lůžkoviny, žehličky a rychlovarné konvice. Jedna dobrovolnice z řad starších členů si během přestávky v práci poblíž polsko-ukrajinské hranice povšimla neslyšícího páru, který seděl osamocen v rohu místnosti. Zamířila k nim a pozdravila je znakovou řečí, což jim na tváři vykouzlilo široký úsměv. Prostřednictvím znakové řeči lze obvykle efektivně komunikovat i v různých zemích.

Across Europe Latter03
Across Europe Latter03
Misionářka zřad starších členů, která se na humanitárním úsilí podílí jako dobrovolnice, komunikuje sneslyšícími uprchlíky pomocí znakové řeči2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

V Maďarsku našla Církev nevládní organizaci, která si pro potřeby uprchlíků pronajala celý hotel. Tento hotel o 62 pokojích může poskytnout krátkodobé ubytování až třem stům žen a dětí. Církev pomůže uhradit náklady na jeho pronájem.

Na Slovensku Církev spolupracuje s organizací Nadácia Pro Futura na zajišťování dětské výživy a hygienických potřeb určených k distribuci matkám s kojenci či batolaty, které přicházejí na hranice. K dnešnímu datu se rozdalo čtyři sta balíčků. Církev rovněž zakoupila a darovala novou ledničku a kamna na dřevo uprchlickým střediskům v obci Baškovce.

V České republice Církev zřídila dvě uprchlická střediska. Jedno z nich se nachází poblíž Prahy v evropském komunitním centru Cumorah Academy. Toto zařízení nabízí ubytování, stravu a vzdělání téměř padesáti uprchlíkům z řad ukrajinských členů, z nichž osm se aktivně připravuje na službu na misii. Bylo zřízeno ještě jedno středisko, kde lze ubytovat až sto uprchlíků z řad členů Církve a poskytnout jim poté, co dorazí do České republiky, prvotní dočasné útočiště. Strava a ubytování jsou zde uprchlíkům poskytovány zdarma a místní členové Církve jim pomáhají s integrací ve městech, kde působí sbory a odbočky Církve, aby jim tak zajistili nejen sociální kontakty, ale i duchovní útočiště.

Across Europe Latter04
Across Europe Latter04
Evropské komunitní centrum Cumorah Academy, které se nachází poblíž Prahy2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Across Europe Latter05
Across Europe Latter05
Vuprchlickém středisku vČeské republice dostávají vysídlení lidé teplé jídlo2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Island je malá a vzdálená země, ale i ona aktivně přijímá uprchlické rodiny a pečuje o ně. Jednou z nich je i členská rodina, která na Island uprchla z ukrajinské Oděsy. Církev na Islandu také finančně přispívá na humanitární úsilí zavedených nevládních organizací, které se zabývají pomocí vysídleným lidem z Ukrajiny. Na Island z Ukrajiny přijelo více než šest set vysídlených osob a každé z nich zde bylo zajištěno ubytování a práce. V jednom supermarketu v Reykjavíku mají zákazníci možnost nechat si při nákupu naúčtovat navíc pět set islandských korun jako dar na pomoc uprchlíkům.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.