Tisková zpráva

Svatí posledních dnů z Evropy věnovali Ukrajině více než 900 tun potravin

Zpoždění v dodavatelských řetězcích a nedostatek potravin vytvářejí na Ukrajině naléhavou potřebu dodávek potravin

Jedním z mnoha neblahých dopadů konfliktu na Ukrajině je další zatížení dodavatelského řetězce u řady komodit, zejména základních potravin. Toto narušení zasáhlo běžné občany v celé zemi a omezuje jejich přístup k mnoha základním položkám, včetně konzervovaných potravin určených k přímé spotřebě, dětské výživy, mouky, těstovin a rýže.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů nabídla po neformálním představení poradci prvního místopředsedy ukrajinské vlády, že v rámci svého humanitárního úsilí poskytne lidem na Ukrajině urychleně dodávky potravin.

„Když mě tento vládní poradce zprvu oslovil, spojili jsme ho s naším týmem Humanitárních služeb, který na něj udělal velký dojem,“ řekl Oleksij Hakalenko, jenž pracuje jako územní manažer Církve a dohlíží na humanitární úsilí Církve na Ukrajině. „Čím více se dozvídal, tím více rostlo jeho nadšení z možnosti spolupracovat s Církví na tomto rozsáhlém projektu potravinové pomoci.“

Církev ve spolupráci s ukrajinskou vládou zahájila projekt humanitární pomoci s cílem dodat potřebné potraviny do zásobovacích center a skladů v okolních zemích – v Polsku a Rumunsku. Vládní subjekty na Ukrajině poté využily zavedenou dopravní síť, aby dopravily zásoby potravin do konkrétních oblastí na Ukrajině, odkud byly distribuovány dál. Vládní zásilky se zaměřovaly na dodání potravin do oblastí a komunit, které to na Ukrajině potřebují nejvíce.

Tento složitý humanitární projekt byl rozsáhlý a logisticky náročný. Daniel Garcia, nákupčí církevního oddělení nákupu v území Evropa, to okomentoval: „Čelili jsme každodenním výzvám při hledání dodavatelů, kteří měli zásoby, jež bychom mohli zakoupit, a kteří by je mohli odeslat v úzkém časovém rámci. Vysoká cena pohonných hmot rovněž představovala překážku, jež mohla vést k potenciálnímu zpoždění dodávek a k navýšení nákladů na dopravu.“

Dodavatelé byli vytipováni a zkontaktováni v mnoha zemích, včetně Německa, Španělska, Polska a Rumunska. Klíčovým požadavkem byla jejich schopnost dodat obrovské množství potravin ve značně krátkém čase.

„Proces zajišťování potravin brzdila i jazyková bariéra,“ řekl na závěr García. „V několika případech se musela veškerá komunikace odehrávat za pomoci překladače Google.“

Humanitární dodávky byly zasílány po dobu osmi týdnů během dubna a května 2022. Církev během té doby dodala přes 1000 palet potravin. Spolu s dřívější pomocí poskytnutou lidem na Ukrajině zde humanitární dary Církve celkově činí přes 900 tun potravin a dalších komodit.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.