Tisková zpráva

Svatí posledních dnů poskytují pomoc při hladomoru v Africe a na Středním východě

Organizace LDS Charities spolupracuje se světovými humanitárními organizacemi

 

Mormoni poskytli dalších jedenáct milionů dolarů na pomoc obětem hladomoru v osmi zemích Afriky a Středního východu. Tento humanitární projekt nedávno schválilo První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jeho účelem je poskytnout pomoc v sužovaných částech světa, které trpí suchem, občanskými nepokoji, chorobami a dalšími problémy.

LDS Charities, humanitární organizace Církve, spolupracuje s jedenácti světovými humanitárními organizacemi na podpoře 25 projektů v Nigérii, Somálsku, Jižním Súdánu, Jemenu, Nigeru, Keni, Ugandě a Demokratické republice Kongo.

„Během naší nedávné návštěvy Afriky jsme byli očitými svědky toho, jak je důležité pomáhat uspokojovat potřeby našich bratrů a sester, kteří čelí značným problémům a obtížným situacím,“ řekl biskup Gérald Caussé, předsedající biskup Církve. „Z příspěvků našich věrných členů jsou financovány potraviny, přístřeší, čistá voda, lékařská péče a další životně důležité prostředky pro téměř tři čtvrtě milionu lidí – včetně těžce podvyživených dětí.“

Církevní dar ve formě peněžních prostředků a materiálu bude využíván ve prospěch více než 1,1 milionu lidí až po dobu jednoho roku.

Globální partneři

Organizace LDS Charities spolupracuje s klíčovými nevládními a náboženskými organizacemi, k nimž patří organizace CARE International, Catholic Relief Services, Convoy of Hope, International Rescue Committee, Islamic Relief USA, Rahma Relief, Real Medicine Foundation, Save the Children, UNICEF USA, USA for UNHCR a World Food Programme.

„V době, kdy je dvacet milionů lidí na pokraji vyhladovění a 5,7 milionu nebezpečně podvyživených dětí v Somálsku, Jižním Súdánu, Jemenu a jihovýchodní Nigérii, je důležitější než kdy předtím, aby mezinárodní organizace a společenství podnikly kroky, kterými se zabrání umírání lidí,“ řekl David Beasley, výkonný ředitel organizace World Food Programme. „Naši bratři a sestry v těchto zemích potřebují, abychom jim pomohli zahnat hladomor a zastavit utrpení nevinných lidí.“

„Máme úžasnou příležitost udělit ze svého jmění trpícím, ulehčit jejich břemena a dát jim najevo, že nám na nich záleží. Jsme velmi vděční za spolupráci se stejně smýšlejícími partnery, kteří nám pomáhají sloužit lidem na místech, kam se sami nedostaneme,“ řekla sestra Jean B. Binghamová, presidentka Pomocného sdružení Církve.

„Organizace LDS Charities vždy přichází na pomoc těm, kteří to v dobách nouze nejvíce potřebují,“ řekla Prerana Issarová, vedoucí partnerské spolupráce v soukromém sektoru organizace World Food Programme (WFP). „Jejich důvěra ve WFP a jejich soucit a odhodlání pomáhat těm, kteří si nemohou pomoci sami, změnily život již desítkám tisíc lidí po celém světě, kteří trpí hladem a podvýživou.“

Hladomor

Odhaduje se, že v Jižním Súdánu, Somálsku, severovýchodní Nigérii a Jemenu se potýká s hladomorem z důvodu dlouhotrvajícího sucha a občanských nepokojů až dvacet milionů lidí. Dalších deset milionů se nachází v krizové situaci a má problém uživit svou rodinu.

  

Organizace LDS Charities spolupracuje s nadací Real Medicine Foundation na humanitárních projektech v osmi zemích včetně Jižního Súdánu, Somálska a Ugandy, kam každý den přicházejí tisíce lidí do uprchlického tábora v Bidi Bidi.

„Je pro nás ctí a potěšením spolupracovat s LDS Charities,“ řekla Dr. Martina Fuchsová, dětská lékařka a zakladatelka nadace Real Medicine Foundation, která pochválila organizaci a Církev za její „vysokou míru bezúhonnosti“.

  

    

V Bidi Bidi se úsilí zaměřuje na to, aby se děti vrátily do školy a aby byla uprchlíkům poskytnuta náležitá lékařská pomoc. „V průběhu tohoto roku opatříme veškerou lékařskou péči v Bidi Bidi; a již teď plánujeme třicet středisek zdravotní péče a nemocnic,“ řekla Fuchsová.

Nadace Real Medicine Foundation najímá a uschopňuje občany v zemích, kde působí, protože tito lidé jsou dobře obeznámeni s místními potřebami. „LDS Charities tento přístup naprosto podporuje, a proto je to tak úžasné,“ vysvětlila Fuchsová.

V červnu roku 2016 se První předsednictvo Církve a další náboženští vůdci a vzdělanci připojili k organizaci World Food Programme a vydali prohlášení na podporu ukončení hladomoru na celém světě.

„Naše srdce jsou naplněna soucitem … s velkým počtem Božích dětí, které denně trpí nedostatkem obživy, a tak zápolí se zničujícími důsledky hladu a podvýživy. … Vyzýváme lidi, ať jsou kdekoli, aby otevřeli své srdce a mysl vůči těmto rostoucím potřebám a aby poskytovali prostředky pro zmírnění hladu v místě, kde žijí,“ řeklo První předsednictvo.

Organizace LDS Charities poskytla od roku 1985 již téměř dvě miliardy dolarů na pomoc milionům lidí ve 189 zemích. Církev je odhodlána pokračovat v poskytování pomoci v Africe i kdekoli jinde na světě, kde to bude potřeba. Církevní humanitární program původně započal v osmdesátých letech 20. století, když členové zareagovali na hladomor v Etiopii. Více informací najdete na webové nebo Facebookové stránce organizace LDS Charities.


 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.