Tisková zpráva

Svatým posledních dnů v Evropě se dostává požehnání díky tomu, že žehnají druhým

Humanitární úsilí na pomoc uprchlíkům v České republice, Francii, Německu, Moldavsku, Polsku a na Slovensku

Uprchlická krize emočně zasáhla většinu Evropanů, včetně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Po celé Evropě se mnoho lidí zapojuje do služby druhým. Členové Církve a jejich přátelé hluboce soucítí s tragickým osudem ukrajinských uprchlíků, kteří přišli o domov, a aktivně hledají způsoby, jak by jim mohli pomoci. Toto obětavé úsilí je často naplňuje pokorou a je odměňováno pocitem uspokojení a vědomím, že jejich úsilí má smysl. Jsou tak požehnáni příjemci služby i ti, kteří ji poskytují.

Německo

Dvacet žen z kongregací Církve ve Frankfurtu a Friedrichsdorfu pomohlo 19. března ukrajinským uprchlicím oslavit 180. výročí založení Pomocného sdružení, což je celosvětová organizace žen Církve zaměřená na službu druhým. Prostřednictvím církevní platformy JustServe, která sdružuje dobrovolníky poskytující službu veřejnosti, zorganizovaly projekt služby, při němž natřely a ozdobily nábytek, jenž je využíván ve frankfurtském charitním středisku pro uprchlíky bez domova. Jedna žena z Ukrajiny ve chvíli, kdy konflikt začal, právě trávila se svou rodinou dovolenou v Dominikánské republice. Uvázli tak mimo domov bez dokumentů a pouze s oblečením, které si přivezli na dovolenou, a nyní našli útočiště zde ve Frankfurtu. I ona se zapojila do natírání nevyužívaného nábytku a byla hluboce dojata soucitem, který k jejímu pohnutému osudu projevily druhé dobrovolnice. Společně natřely a ozdobily nábytek veselými barvami a motivy a obyvatelé střediska ho nyní využívají jako venkovní posezení.

Moldavsko

Církev ve spolupráci s dalšími náboženskými organizacemi v Moldavsku poskytuje uprchlíkům jídlo. Moldavská křesťanská charitativní organizace nabízí teplé jídlo na třech hraničních přechodech mezi Ukrajinou a Moldavskem a obrátila se na další náboženské skupiny s prosbou, aby s péčí o vysídlené uprchlíky pomohly. Dobrovolníci z celého Moldavska vaří od brzkého rána teplé jídlo, které se poté rozváží k hraničním přechodům, tak aby tam bylo v poledních hodinách k dispozici.  Jídlo se skládá z masa, brambor, rýže a zeleniny. Dobrovolníci také poskytují vodu, ovoce a pečivo. Rodiny, které překračují hranice, se zde díky tomu mohou posílit teplým jídlem. S distribucí jídla uprchlíkům pomáhají i pracovníci hraniční stráže, kteří ho roznášejí do vozidel stojících ve frontě na odbavení.

Polsko

Christina a David Footeovi, dobrovolníci, kteří se na plný úvazek věnují službě v Církvi, hlásí: „Lidé přijíždějí do polského Krakova po třech nebo čtyřech dnech strávených na cestě. Jde většinou o matky s malými dětmi a často i s prarodiči. Tito lidé bývají po cestě unavení a své osobní věci si nesou v nákupní tašce nebo v těžkém batohu.“ Proto vnímají uprchlíci kufry na kolečkách jako dary seslané z nebe. Jedna matka k tomu řekla: „Moje děti, moji rodiče a já jsme již na cestě mnoho dní a každý z nás nese dva batohy. A tak, když mi misionáři nabídli kufry na kolečkách, mě to velmi dojalo. Věděla jsem, že jsem v bezpečí.“

David dodává: „Obvykle každý z našeho týmu přiveze na nádraží čtyři takové kufry, což dělá pokaždé dohromady dvacet zavazadel. Pak chodíme po nádraží a hledáme, kdo by je mohl potřebovat – všechny jsou pryč do deseti minut. Pak se vracíme pro další kufry – jeden den jsme jich rozdali minimálně šedesát.“ Christina to komentuje slovy: „Tato práce je vyčerpávající, fyzicky i emočně. Ale když uprchlíkům řekneme, že se za ně modlí lidé z celého světa, je vidět, že se jim do očí vrací světlo naděje. Vidíme, že jsme někomu ulehčili jeho břímě a možná jsme i zodpověděli něčí modlitbu. To všechno za tu námahu stojí.“

Francie

Maryna a její dvě malé děti našly nový domov ve francouzském městě Mylhúzy poté, co uprchly před násilím na Ukrajině. Jejich příběh charakterizovalo zdržení odjezdu, těžké batohy, čekání na hranicích a nakonec cesta vlakem na západ. Ve Francii poskytli členové kongregace Církve v Mylhúzách Marynině rodině jídlo, ubytování, oblečení a přátelství. Církevnímu vedoucímu Christophu Mortierovi a charitativní organizaci APPUIS se podařilo obstarat jim nové francouzské dokumenty za pouhý týden. Tyto dokumenty jim na dobu tří let zajistí právo na ochranu od státu, zdravotní a finanční pomoc a příležitost pracovat. Až se dětem podaří zapsat se do školy pod vedením zkušených učitelů a najít si kamarády, rodina si bude moci oddechnout a začít přemýšlet o budoucnosti.

Slovensko

Členové Církve na Slovensku aktivně pomáhají uprchlíkům přecházejícím hranici na východě země. Nově příchozím poskytují krátkodobé nebo dlouhodobé ubytování, pomoc s dopravou a nabízejí jim jídlo a základní předměty osobní potřeby. Také uprchlíkům pomáhají vyřídit si dokumenty, obeznámit se s prostředím a s možnostmi, které se jim nabízejí. Díky společné pomoci státu, neziskových organizací a dobrovolníků je o uprchlíky dobře postaráno. Členové Církve na Slovensku vítají své přicházející bratry a sestry s otevřenou náručí a také je zvou na nedělní shromáždění a další akce. Církev se aktivně podílí na řadě humanitárních projektů i ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Česká republika

Místní členové Církve v Liberci se aktivně zapojili do několika paralelně zahájených projektů, které si kladou za cíl pomoci uprchlickým rodinám členů Církve, které do tohoto města přicestovaly. Někteří zdejší členové jim nabídli ubytování. Další členové a uprchlíci společnými silami upravili prostory v málo využívaném horním patře jejich pronajaté kaple tak, aby byly vhodné pro ubytování. V rámci dalšího projektu se členové spojili s řeckokatolickou a s evangelickou církví a zahájili provoz mateřského centra a jeslí, které slouží ukrajinským matkám a dětem. „Program pro děti a jejich každodenní hlídání zajišťují ukrajinští členové naší kongregace,“ řekla Bohdana Hanzalová, členka Církve z Liberce. „Matky všech vyznání si také budou moci zařídit záležitosti na úřadech, spřátelit se s dalšími matkami a hledat si zaměstnání.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.