Tisková zpráva

Světový den uprchlíků: pohled na pomoc, kterou Církev poskytuje uprchlíkům v Evropě

Ocenění odvážných uprchlíků a humanitárního úsilí Svatých z Evropy u příležitosti Světového dne uprchlíků v roce 2023

V současné době se podle agentury OSN pro uprchlíky nachází po celém světě 35,3 milionu uprchlíků. Každý rok si 20. června, který organizace OSN vyhlásila Světovým dnem uprchlíků, připomínáme ty, kteří v důsledku ozbrojených konfliktů či pronásledování sebrali odvahu a utekli ze své domovské země. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů se vysídleným jednotlivcům i rodinám snaží poskytovat pomoc, na čemž spolupracuje s dalšími humanitárními organizacemi s celosvětovou působností.

Církev Ježíše Krista povzbuzuje své členy k pomoci uprchlíkům, kteří byli nuceni opustit svůj domov. V roce 2021 Církev ve své aktualizované Všeobecné příručce uvedla: „V rámci zodpovědnosti pečovat o potřebné nabízejí členové Církve svůj čas, talenty a přátelství, aby uprchlíky vítali jako členy své komunity.“

V minulém roce přiměly válečné konflikty mnoho lidí odejít do různých částí Evropy v naději, že zde naleznou útočiště před nebezpečími, která stále přetrvávají v jejich domovských zemích a tamní společnosti. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a její členové z celého světa poskytli v roce 2022 těmto lidem a jejich rodinám, které doufají ve světlé zítřky, prostředky v rámci 174 projektů na pomoc uprchlíkům. V čele tohoto úsilí zaměřeného na pomoc uprchlíkům bez ohledu na jejich kulturu, rasu či náboženské vyznání, stála Církev v Evropě.

Pomoc po celé Evropě

V důsledku vojenských akcí na Ukrajině zažívají mnohé evropské země největší příliv uprchlíků od 2. světové války. Církev v reakci na tuto krizi vynaložila více než 15,6 milionu eur (16,8 milionu dolarů) na pomoc ukrajinským uprchlíkům a darovala přes 900 tun potravin a dalších potřeb Ukrajincům v nouzi. Církev pro Ukrajince, kteří se ocitli v tíživé situaci, kromě zajišťování péče o jejich fyzické blaho rovněž pořádá každotýdenní on-line semináře a diskuse, aby jim pomohla vyrovnat se s jejich zkušenostmi. Práci Církve na Ukrajině podrobně popisuje tento článek, který je k dispozici na celosvětovém zpravodajském portálu Církve.

Další humanitární projekty Církve Ježíše Krista, které pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny a z dalších zemí, probíhají v Polsku, Španělsku, Řecku, Rumunsku, Srbsku, Chorvatsku a Gruzii. V roce 2022 Církev na podpoře humanitárních projektů spolupracovala s 294 organizacemi z celé Evropy. Díky tomu se dostalo pomoci a útěchy tisícům jednotlivců a rodin v tíživé situaci.

Pomoc v Itálii

V Itálii Církev zorganizovala několik projektů zaměřených na pomoc uprchlíkům, v rámci nichž spolupracovala s potravinovými bankami, uprchlickými středisky, hudebníky, vedoucími představiteli veřejného života a obytnými komplexy a které poskytly uprchlíkům pomoc a úlevu.

Peace and Monday Ehigiamusoeovi, někdejší uprchlíci, po útěku ze své vlasti v Africe našli útočiště v italském Římě. Skupina uprchlíků, s níž cestovali ve člunu, čelila prudkým bouřím, během nichž mnozí utonuli. Peace a Monday během bouřlivé plavby přišli o svůj skrovný majetek, ale dorazili živí a zdraví do Itálie. Díky síti uprchlíků v dané oblasti se setkali s dobrovolníky z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a získali prostředky na to, aby mohli v nové zemi začít nový život.

Monday díky pomoci ze strany Církve získal vzdělání a našel si stálou práci. Nyní Peace a Monday vytrvale slouží lidem kolem sebe tím, že pomáhají dalším uprchlíkům a potřebným. Při rozhodování, zda se členové rodiny Ehigiamusoeových mají vydat za lepším životem, hrála důležitou roli víra. Církev jim poskytla podporu v rámci péče o jejich fyzické a duchovní blaho.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.