Tisková zpráva

Vánoční koncert složený z tradičních koled v podání evropských umělců

Tento koncert je jedním z hlavních prvků letošní kampaně Přineste světlo světu

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Evropě uspořádala mimořádný sváteční koncert „Svědkové Vánoc – koledy o Kristu“, který je oslavou narození našeho Spasitele Ježíše Krista. Na koncertě zní pásmo tradičních vánočních koled v nádherném rozmanitém podání typickém pro několik evropských zemí. Díky těmto melodiím se můžete vydat na pouť, která podtrhuje kulturní rozmanitost i jednotu a oslavuje narození Spasitele Ježíše Krista.


 

Christmas-Concert-2023-01
Christmas-Concert-2023-01
Umělci účinkující v koncertu „Svědkové Vánoc“ - zleva doprava: Tomas Kofod (Dánsko), Alexis Defranchi (Francie), Susan Brownfield (Švýcarsko), Gerson Santos (Portugalsko), Jenny Oaks Baker (USA), Alex Sharpe (Irsko), Naura Soul (Španělsko), Anja Rossau (Dánsko), Angela Brower (Nizozemsko), Aleksandra Zan (Polsko) a Serhii Borysenko (Polsko)2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

O aranže písní se postaral Kurt Bestor společně s Jenny Oaks Baker, nominantkou na cenu Grammy, jako hudební producentkou. Koncert se nahrával v historickém Lázeňském domě ve Wiesbadenu a pořadem provázela Ophélie Meunier z Francie.

Christmas-Concert-2023-02
Christmas-Concert-2023-02
Členové pěveckého sboru zpívají během koncertu „Svědkové Vánoc“2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Uslyšíte v něm koledy vybrané z různých zemí v podání evropských umělců, kteří jsou členy Církve. Serhii Borysenko, umělec z Polska, řekl: „Ony dny, kdy jsme koncert nahrávali, byly pro mě a moji manželku příležitostí uniknout z tohoto hektického světa a ponořit se do světa, v němž se odehrává narození Ježíše Krista.“

Christmas-Concert-2023-03
Christmas-Concert-2023-03
Hudebníci hrají během koncertu „Svědkové Vánoc“2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Španělská umělkyně Naura řekla: „Díky hudbě pociťuji onu velkou lásku, kterou Nebeský Otec chová ke všem svým dětem a která dokáže na jednom místě prostřednictvím stejného pocitu sjednotit takové množství umělců pocházejících z různých zemí a hovořících různými jazyky. Tento koncert je skvělou příležitostí podělit se o evangelium s celým světem a ukázat, že Bůh je ochoten žehnat svým dětem, ať žijí kdekoli.“

Christmas-Concert-2023-04
Christmas-Concert-2023-04
Děti tančí během koncertu „Svědkové Vánoc“2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Starší De Feo, president území Evropa-střed, vyjádřil své pozvání takto: „Zveme vás, vaši rodinu a přátele, abyste se shromáždili v přátelském a radostném duchu a přinesli světlo světu, zatímco budeme pozvedat svůj hlas v chvále a vděčnosti za onen výjimečný dar, který narození Ježíše Krista představuje.“

Christmas-Concert-2023-05
Christmas-Concert-2023-05
Někteří z umělců vystupujících během koncertu „Svědkové Vánoc“2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Koncert můžete nyní zhlédnout na oficiálních stránkách Církve a na YouTube.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.