Tisková zpráva

Vánoční kampaň na rok 2019 povzbuzuje ke službě‚ jednomu člověku po druhém

Čtvrtý ročník celosvětové kampaně‚ Přineste světlo světu

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů představila celosvětovou kampaň zaměřenou na službu druhým během vánočního období roku 2019.

Kampaň Přineste světlo světu – jednomu člověku po druhém oficiálně začíná 1. prosince. Zdroje a materiály, včetně obrázků a videí určených ke sdílení, jsou již dostupné na stránkách PrinesteSvetloSvetu.org v anglickém jazyce. Později budou dostupné i v dalších jazycích.

Ti, kteří se chtějí do kampaně zapojit, jsou povzbuzováni k tomu, aby si každý den vzpomněli na někoho, komu by mohli pomoci nebo koho by mohli pozvat, a aby dotyčným sloužili tak, jak to činil Spasitel – jednomu člověku po druhém.

 

„Kampaň Přineste světlo světu představuje skvělé příležitosti, jak pozvat přátele a sousedy na shromáždění a k sobě domů, aby se spolu s vámi mohli učit o Spasiteli,“ uvedl starší Dieter F. Uchtdorf z Kvora Dvanácti apoštolů. „Podělte se s lidmi – tak, jak vám to přijde přirozené a normální – o to, proč jsou pro vás Ježíš Kristus a Jeho Církev důležití.“

Tato kampaň, nyní tedy její čtvrtý ročník, bude probíhat po celý prosinec. 

Každodenní náměty ke službě

Ti, kteří si přejí se do kampaně zapojit, se mohou přihlásit k odběru každodenních námětů ke službě prostřednictvím e-mailů, které budou rozesílány od 1. prosince. K těmto námětům na každodenní službu patří například jít na oběd s někým novým, pomoci člověku v nouzi prostřednictvím malého daru nějaké dobročinné organizaci nebo naplánovat si nějakou činnost s některým z přátel nebo svých blízkých, při které budete trávit čas jen spolu.

Video o narození Ježíše

Od 24. listopadu bude na stránkách PrinesteSvetloSvetu.org k dispozici ke zhlédnutí, stažení a sdílení nové inspirativní video s názvem „Děťátko Kristus“.

Toto osmnáctiminutové video je podmanivým, osobním a poutavým ztvárněním příběhu narození Krista, které divákům pomůže prožít a podělit se o události spojené s narozením Spasitele, jako byste byli jejich očitými svědky. Toto video lze zhlédnout prostřednictvím webu Gospel Media, aplikace Knihovna evangelia a YouTube.

Dobročinné automaty

Letos se vracejí také populární dobročinné automaty, jejichž prostřednictvím lze lehce darovat prostředky celosvětovým charitativním organizacím, jako je například UNICEF, Church World Service, WaterAid, Water For People a International Medical Corps.

Tyto automaty budou k dispozici na deseti místech – v Gilbertu v Arizoně; v San Jose v Kalifornii; v Denveru v Coloradu; v Laie na Oahu na Havaji; v Las Vegas v Nevadě; v New Yorku; v Oremu a v Salt Lake City v Utahu; v Londýně v Anglii (v návštěvnickém středisku v Hyde Parku); a v Manile na Filipínách.

Zvláštní nedělní bohoslužba

V kongregacích Církve po celém světě se bude v neděli 22. prosince konat zvláštní vánoční bohoslužba. Členové jsou povzbuzováni k tomu, aby k účasti na této bohoslužbě v podobě hodinového shromáždění zaměřeného na Krista pozvali své přátele. Místa a časy konání těchto bohoslužeb Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů lze zjistit prostřednictvím vyhledávání sborových domů na stránkách www.cirkev-jezise-krista.cz.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.