Tisková zpráva

Vánoční kampaň „Přineste světlo světu“ vyzývá ke křesťanské službě

Mormoni se zapojují do celosvětové kampaně

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni) a jejich přátelé na celém světě vybízejí veřejnost k tomu, aby během vánočního období využila mnohých příležitostí ke službě, a oslavila tak život Ježíše Krista. Vánoční kampaň „Přineste světlo světu“ byla po celém světě zahájena v pátek 24. listopadu 2017 a potrvá až do Štědrého dne 24. prosince (v některých zemích do 25. prosince).

  

Vánoční kampaň „Přineste světlo světu“ se již druhým rokem zaměřuje na oslavu a sdílení světla Ježíše Krista, který je „světlo světa“ (Jan 8:12). Spasitel prohlásil: „Vy jste světlo světa.“ (Matouš 5:14.)

„Budeme-li se řídit příkladem Spasitele a žít tak, jak žil a učil On sám, bude toto světlo hořet v našem nitru a svítit na cestu druhým,“ řekl president Církve Thomas S. Monson v proslovu na generální konferenci v říjnu 2015.

Pro sdělovací prostředky

Materiály, které lze sdílet, jsou dostupné na národních komunikačních stránkách Církve na adrese http://www.cirkev-jezise-krista.cz/prineste-svetlo-svetu-2017 nebo na stránkách mormon.org. K těmto materiálům patří i nové inspirující video dostupné v 33 jazycích. Na národních stránkách je rovněž k dispozici ke stažení adventní kalendář služby s názvem „24 způsoby během 24 dnů“, který vybízí veřejnost k tomu, aby se během vánočního období řídila učením Krista.

Na 30 národních komunikačních stránkách v území Evropa budou představovány způsoby, jak sloužit, spolu s učením Spasitele v podobě každodenních memů, námětů ke službě a krátkých videí, a to vše ve 23 různých jazycích.

Na adrese http://www.cirkev-jezise-krista.cz/prineste-svetlo-svetu-2017 a na stránkách mormon.org bude také k dispozici hlavní video ve verzi ke zhlédnutí/stažení. Materiály, které bude možné sdílet, budou také umísťovány na sociální sítě, jako je Facebook a Twitter. Uživatelé sociálních sítí se mohou dělit o své zážitky a zkušenosti s použitím hashtagu #PřinesteSvětloSvětu (anglicky #LIGHTtheWORLD).

                   

Historie kampaně

Církev pořádá internetové kampaně v období Vánoc a Velikonoc již několik let. Vánoční kampaně začaly v roce 2014 s kampaní nazvanou „On je ten dar“ (He is the Gift). V roce 2015 se kampaň nazývala „Narodil se Spasitel“ (A Saviour is Born). Velikonoční kampaně nesly název „Díky Němu“, „Protože On žije“, „Následujme Ho“ a „Kníže pokoje“. Všechny tyto kampaně oslovily miliony diváků po celém světě.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.