Tisková zpráva

Videa z Knihy Mormonovy zveřejněna v 15 jazycích

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámila, že 20. září 2019 začala se zveřejňováním série videí z Knihy Mormonovy (Book of Mormon Videos). Tato nově vytvořená videa jsou založena na učení a událostech zachycených v Knize Mormonově – dalším svědectví o Ježíši Kristu.

V období od 20. září 2019 do 27. prosince 2019 budou každý pátek zveřejňována nová videa a obrazový materiál zobrazující události popisované v 1. Nefim až v Enosovi. Další videa budou zveřejňována v průběhu roku 2020 a 2021.

Církev povzbuzuje ke sdílení těchto videí a obrázků, aby se rozšířilo všeobecné pochopení Knihy Mormonovy a aby lidé posílili svou víru v Nebeského Otce a Ježíše Krista.

První předsednictvo uvedlo: „Doufáme, že tato videa povedou k pilnějšímu studiu nauk uvedených v Knize Mormonově a k jejich většímu pochopení. Účelem videí je podpořit osobní studium Knihy Mormonovy, ne ho nahradit. Vybízíme všechny, aby tato videa a obrázky používali doma i v Církvi. Je možné je využít i k seznámení druhých se znovuzřízeným evangeliem Ježíše Krista.“

Videa lze najít na stránkách ChurchofJesusChrist.org, v aplikaci Knihovna evangelia nebo na YouTube kanálech Book of Mormon Videos, jež jsou k dispozici v angličtině, portugalštině a španělštině a je možné se přihlásit k jejich odběru.

    Videa jsou dostupná v 15 jazycích, včetně 7 evropských: v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, portugalštině, ruštině a španělštině.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.