688A0713.JPG
Tisková zpráva

Vyjádřili podporu a vděčnost prací – dobrovolníci věnovali svůj čas, úsilí i prostředky na pomoc

Přes 70 dobrovolníků Církve Ježíše Krista ze Slovenska, České republiky, Ukrajiny i USA se prostřednictvím Nadace Wallace Toronta a SUCP (Slovak - Ukrainian Center of Partnership) zapojilo ve dnech 9. a 10. září 2022 do spolupráce s městem Krompachy a Košickým samosprávním krajem do revitalizace objektu sloužícího jako záchrana pro lidi v ohrožení, kde na jistý čas našli útočiště lidé prchající před válkou na Ukrajině. Rovněž pomáhali s drobnými opravami ubytovny, kde uprchlíci momentálně přebývají.

Dobrovolníci se potkali už v pátek, aby spolu strávili příjemné chvíle a získali povzbuzení i instrukce k sobotní práci. Jelikož mnozí z nich cestovali i několik hodin už v pátek na místo určení, mohli všichni v sobotu hned ráno začít pracovat na dohodnutých stanovištích.

Mezi dobrovolníky byli už tradičně lidé všech věkových kategorií, jednotlivci i rodiny, misionáři i lidé, kteří během válečného konfliktu odešli z Ukrajiny a našli útočiště na Slovensku či v České republice. Aby se zapojili do služby, přicestovali dobrovolníci ze všech koutů Slovenska, České republiky, USA i z dalších zemí. Všechny spojovala touha pomáhat, projevit solidaritu a pravou lásku po vzoru Ježíše Krista, jak poznamenal dobrovolník Štefan: „Nás těší, že můžeme pomáhat.“

Přízemí zařízení sociálních služeb „Maška“ slouží jako ubytovna lidem bez domova. Na patře jsou prostory využívané jako azylový dům pro týrané matky s dětmi. A právě v těchto prostorech určených pro matky s dětmi hned po vypuknutí války na Ukrajině poskytlo město Krompachy po jednání s SUPC prostory pro ubytování lidí prchajících před válkou. Časem uprchlíci dostali prostory k užívání v Ubytovně Relax, kam se nakonec přesunuli všichni přicházející uprchlíci, a dnes jsou tak soustředěni jen na jednom místě.

Dobrovolníci pracovali na obou zařízeních. Na Mašce malovali místnosti na obou patrech. Nábytek odsunuli, zakryli a malovali pokoje i společenské prostory. Některé zdi bylo nutné před malováním oškrabat, jiné zasádrovat a všechno po skončení poumývat a vrátit nábytek na původní místo. O srdcích dobrovolníků a o tom, že dobrovolníci nepřišli jen kvůli práci, ale hlavně sloužit druhým, svědčí jejich činy. Nad rámec zadané práce drhli a čistili i další místa, aby zkrátka obyvatelům zanechali místo v co nejlepším stavu. V Ubytovně Relax dobrovolníci natírali zárubně, dveře, radiátory, pomáhali s montáží poliček a drobnými úpravami. Taktéž připravovali dvě bytové jednotky pro další obyvatele – škrabali starou omítku a malovali pokoje. Ani ukrajinští obyvatelé ubytovny nezůstali bez přičinění. Zapojili se do práce s velkým nasazením a pocitem vděčnosti za pomoc a přijetí.

„Když jsme viděli, jak Slovensko reaguje a velice pomáhá lidem zasaženým válečným konfliktem a Ukrajině, tak jsme se chtěli k tomu připojit,“ vysvětluje zaměření letošního projektu služby Jonathan Tichy, spoluzakladatel nadace. Nadace organizuje projekty služby se zapojením dobrovolníků už 12. rok. Střídá Moravu, Čechy a Slovensko. Letos hledala nadace možnost zapojit se do pomoci lidem trpícím v důsledku války na Ukrajině. Jednak těm, kteří našli útočiště na Slovensku či v Česku, ale zároveň i těm, kteří jsou v postižených oblastech na Ukrajině. Díky partnerům se tak mohli dárci a dobrovolníci zapojit osobní účastí v Krompachách, materiální sbírkou či finančními dary. Finanční dary byly využité na zakoupení potřebného materiálu, jako jsou základní potraviny či hygienické potřeby a na financování přepravy tohoto materiálu přímo k lidem v postižených oblastech na východě Ukrajiny. Značná část byla taktéž vynaložena na nákup a vybavení lékárniček a jejich doručení do postižených oblastí i zaškolení lidí pracujících s jejich obsahem.

SUCP Slovensko-ukrajinské centrum partnerství je občanské sdružení, které na Ukrajině pomáhá od roku 2014. Zároveň rozvíjí edukační a informační činnost v oblasti vzdělávání, podnikání či kulturních akcí. Od prvního dne války aktivně pomáhá doručovat humanitární pomoc a starat se o lidi prchající před válkou.

Posláním Nadace Wallace Toronta je sponzorovat vzdělávací, dobročinné a humanitární projekty na Slovensku a v České republice. Nadace byla založena jako nezisková organizace v USA bývalými misionáři Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří sloužili na misii v České republice a na Slovensku. Od roku 2006 každoročně organizuje projekty služby, při kterých nachází organizace a zařízení, kde spolu s místními dobrovolníky může fyzickou prací pomoci zlepšit životní situaci potřebných. Dobrovolníci zapojení do těchto projektů jsou z řad členů, misionářů a přátel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Logo nadace tvoří třešňový strom – symbol osvěty, jednoty a sdílených hodnot. Tak jako třešňový strom poskytuje množství malých, ale podstatných plodů, tak působí i Nadace Wallace Toronta – malými, ale smysluplnými skutky.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.