Tisková zpráva

Zemřela Patricia Terry Hollandová

Sestra Hollandová je manželkou apoštola - staršího Jeffreyho R. Hollanda

Patricia Terry Hollandová, manželka staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů a bývalá rádkyně v Generálním předsednictvu Mladých žen Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, zemřela pokojně 20. července 2023 po krátké hospitalizaci. Bylo jí 81 let.

Patricia (Pat) Terryová se narodila 16. února 1942 a vyrůstala na farmě v Enterprise, malé obci založené pionýry v jižním Utahu. Pat je dcerou Maesera a Marilly Terryových.

„Pocházím z věřícího společenství, kde celá komunita věřila a učila tomu, čemu věří. Nic mi neprošlo,“ vzpomínala.

Pat dojila a sháněla krávy, řídila na farmě nákladní auta a na podzim vynechávala školu kvůli sklizni brambor. „Byla jsem prakticky jako kluk.“

Když vyrůstala, slýchávala o silném přesvědčení a víře svých pionýrských předků, což ji ovlivnilo na celý život.

„O evangeliu jsem se dozvěděla všechno od své maminky, už když jsem byla malá,“ řekla. „Ráda studovala a ráda četla, studovala věci týkající se evangelia a předávala to svým dětem, a zvláště mně. Značnou část života jsem byla jedinou holkou mezi pěti kluky. Když mi bylo šestnáct let, narodila se mi sestřička.“

Když začala studovat na střední škole, přestěhovala se její rodina do nedaleké obce St. George v Utahu a ona jako – dle vlastních slov – ostýchavý a nepříliš sebevědomý nováček na střední škole Dixie High dala rychle najevo své laskavé chování a získala si mnoho nových přátel. Jedním z těchto přátel byl „ten nejhezčí chlapec na škole“ Jeffrey Holland, s nímž chodila a s nímž si psala během jeho misie v Anglii a nakonec se za něj 7. června 1963 v chrámu v St.George v Utahu po pětileté známosti provdala. S Jeffreym mají tři děti, Matthewa, Mary Alice a Davida, 13 vnoučat a pět pravnoučat.

Pat navštěvovala LDS Business College (přejmenovanou na Ensign College) v Salt Lake City a vystudovala Dixie College (nyní známou jako Utah Tech University) v utažském St. George. Jako studentku hry na klavír a zpěvu ji vzdělávali lektoři z newyorské školy Juilliard. Podporovala Jeffreyho při získávání vyšších univerzitních titulů na Univerzitě Brighama Younga a na Yale i při práci pro Církevní vzdělávací systém.

„Doslova mě držela na škole, zatímco sama šla a vzdala se hudební kariéry, aby se vrátila domů a vzala si mě,“ uvedl starší Holland. „Nedokáži dostatečně vyzdvihnout neuvěřitelný dar, který může společník dát druhému.“

Děti Hollandových vyrůstaly v napjatých finančních podmínkách postgraduálního studia a rodina se často stěhovala, aby se přizpůsobila novému zaměstnání staršího Hollanda. Nakonec se rodina stala středem zájmu veřejnosti, když byl starší Holland v roce 1980 povolán rektorem Univerzity Brighama Younga.

„Pro celý kampus byla matkou,“ uvedl starší Holland. „Chtěli jsme být pro studenty na kampusu rodiči.“

Pat usilovně pracovala na tom, aby děti uchovala v co nejnormálnějším prostředí. Jednou prohlásila: „I když vyrůstaly v jedinečných podmínkách, nechtěla jsem, aby se považovaly za výjimečné.“

Na Pat se bude vzpomínat pro její oddanost víře a službě a pro její lásku k rodině. Její syn Matt, nyní sedmdesátník – generální autorita, řekl, že rozhovory u rodinného stolu při večeři patří k jeho nejmilejším vzpomínkám na dětství. „Každý večer byl takovým rodinným domácím večerem plným smíchu, pochval, povzbuzení, zajímavých rozhovorů, svědectví a projevů lásky,“ uvedl.

Pat zasvětila svůj život službě v Církvi, byla čtyřikrát presidentkou Pomocného sdružení a pracovala v organizacích Primárek a Mladých žen. V roce 1984, kdy měla jako manželka rektora univerzity mnoho povinností, byla povolána jako rádkyně Ardeth Kappové v Generálním předsednictvu Mladých žen. Po celou dobu si dokázala nacházet čas na to, aby se ztišila a přiblížila se Bohu prostřednictvím modlitby.

„Její víra byla vždy tak čistá, mocná a silná, jako u žádného jiného člověka, kterého jsem kdy poznal.“ – Starší Jeffrey R. Holland

Pat se během své dlouholeté služby v Církvi zaměřovala na ženy všech věkových kategorií a připomínala jim jejich významný přínos a zodpovědnosti v různých rolích. V jednom z veřejných projevů pronesla: „Pokud je vaše role nebo pověření podpůrného charakteru – a mnozí z nás takovou roli často budou mít – musíme se dostatečně učit a připravovat, abychom světu jasně řekli, že se neomlouváme za posilování domova, ale že usilujeme o své nejvyšší priority, a to osobní, společenské i teologické. Všimnou si nás. Máme být světlem na hoře… jasně učit pravdě o našich prioritách a výsadách jakožto žen v Církvi.“

Pat kromě toho, že se celý život věnovala službě v Církvi, napsala i několik knih, včetně oceněného titulu „A Quiet Heart“ a „Strength and Stillness: A Message for Women“. Spolu s manželem také napsala knihy „On Earth As It Is In Heaven“ a „To Mothers: Carrying the Torch of Faith and Family“.

Při jiné příležitosti starší Holland prohlásil: „Její víra byla vždy tak čistá, mocná a silná, jako u žádného jiného člověka, kterého jsem kdy poznal. Je to velmi laskavý člověk. Celý život neustále věnovala svůj čas a lásku druhým.“

Patina víra v Ježíše Krista žehnala celé Církvi. Na celosvětovém zasvěcujícím shromáždění pro mladé dospělé na začátku tohoto roku – vysílaném z jejího rodného St. George v Utahu – nabídla mladým dospělým jednoduchý přístup k náboženskému životu: „Prosím, mějte víru v Boha, naději, že vám bude pomáhat, a získejte pravou lásku, která Mu umožňuje prostřednictvím vás působit, aby mohl uskutečnit to, co dokážete udělat jen vy.“

„Tato požehnání nemůžete získat tím, že se za nimi budete hnát,“ uzavřela. „Prosím, přestaňte běhat až do vyčerpání. Ztište se. Upokojte se. Zjednodušujte. Buďte mírní a pokorného srdce a modlete se. Svědčím vám o tom, že budou přicházet zázraky, když zpomalíme, když se zklidníme a když poklekneme. Vše, co Otec má, může být jednoho dne vaše. To je vskutku nadějný způsob, jak čelit své budoucnosti.“

Přípravy smutečního obřadu budou projednány.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.