obrázek_2023-04-23_172054800.png
Tisková zpráva

Změny v pověřeních v předsednictvu území Evropa-střed pro období 2023/2024

První předsednictvo Církve oznámilo změny v pověřeních v předsednictvech území pro následující rok (2023/2024). Změny vstoupí v platnost 1. srpna 2023.

Změna se týká i území Evropa-střed, do kterého patří také Česká republika. Presidentem území zůstává nadále starší Massimo De Feo. Starší Erich W. Kopischke (nyní první rádce) bude z předsednictva území uvolněn. Jako první rádce bude sloužit starší Rubén V. Alliaud (nyní druhý rádce) a druhým rádcem byl povolán starší Jack N. Gerard. Nové předsednictvo tak zahájí 1. srpna svou službu v tomto složení:

Starší Massimo De Feo – president území

Starší Rubén V. Alliaud – první rádce

Starší Jack N. Gerard – druhý rádce

Správa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů po celém světě je zajišťována skrze zeměpisná území. Ve Spojených státech a v Kanadě na každé území dohlíží člen Předsednictva kvor Sedmdesáti, které sídlí v Salt Lake City v Utahu. Na další území dohlížejí president území a dva rádci, kteří jsou obvykle členy kvor Sedmdesáti a žijí v území, které vedou. Církev má v současnosti 23 administrativních oblastí – šest pokrývá Spojené státy a Kanadu, zbývajících 17 leží mimo tyto dvě severoamerické země.

Předsednictvo území poskytuje pod vedením Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů duchovní a administrativní vedení vedoucím, členům a misionářům Církve v daném území.

Nové předsednictvo území Evropa-střed, s platností od 1. srpna 2023:

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.