Životopis vedoucího

President Henry B. Eyring

Presidentu Henrymu B. Eyringovi byla v neděli 14. ledna 2018 vyjádřena podpora a byl ustanoven druhým rádcem v Prvním předsednictvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Předtím sloužil v letech 2008 – 2018 jako rádce presidenta Thomase S. Monsona a v letech 2007 – 2008 jako rádce presidenta Gordona B. Hinckleyho. 1. dubna 1995 mu byla vyjádřena podpora jako členovi Kvora Dvanácti apoštolů. Jako generální autorita slouží od 3. října 1992.

 

Předtím sloužil od dubna 1985 do září 1992 jako první rádce v Předsedajícím biskupstvu a od září 1980 do dubna 1985 a také od září 1992 do ledna 2005 jako církevní pověřenec pro vzdělávání.

President Eyring byl rektorem Ricks College v Rexburgu v Idahu od roku 1971 do roku 1977. Od roku 1962 do roku 1971 přednášel na obchodní fakultě pro postgraduální studium na Univerzitě Standford.

Má titul bakaláře věd ve fyzice z Univerzity Utahu a titul magistra obchodní administrativy a doktora obchodní administrativy z Harvardské univerzity.

Narodil se 31. května 1933 v Princetonu v New Jersey a v Církvi sloužil jako oblastní reprezentant, člen generální komise Nedělní školy a jako biskup.

President Eyring se oženil s Kathleen Johnsonovou a spolu mají čtyři syny a dvě dcery.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.