Životopis vedoucího

President Jeffrey R. Holland

President Jeffrey R. Holland byl vysvěcen členem Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 23. června 1994. V té době sloužil jako člen Prvního kvora Sedmdesáti, do něhož byl povolán 1. dubna 1989. 16 listopadu 2023 byl jmenován a ustanoven úřadujícím presidentem Kvora Dvanácti apoštolů.

Jeffrey R. Holland sloužil od roku 1980 až do svého povolání generální autoritou v roce 1989 jako devátý rektor Univerzity Brighama Younga v Provu v Utahu. Dříve sloužil jako církevní pověřenec pro vzdělávání a jako děkan fakulty náboženského vzdělávání na BYU.

V rodném St. George v Utahu byl vedoucím studentů a reprezentačním atletem na střední škole Dixie High School i na vysoké škole Dixie College, kde získal titul bakaláře z angličtiny a náboženského vzdělávání. Na Univerzitě Brighama Younga získal magisterský titul ve stejném oboru. Na Univerzitě Yale získal magisterský titul a doktorát z amerických studií.

Než byl president Holland povolán do služby v Církvi na plný úvazek, působil profesionálně v oblasti vzdělávání. Působil také jako president Americké asociace rektorů nezávislých vysokých škol a univerzit (AAPICU), ve správní radě Národní asociace nezávislých vysokých škol a univerzit (NAICU) a jako člen výboru presidentů Národní vysokoškolské sportovní asociace (NCAA). Za své úsilí přispět ke vzájemnému porozumění mezi křesťany a Židy obdržel od Sdružení na ochranu před hanobením B'Nai B'rith ocenění Torch of Liberty [Pochodeň svobody]. Sloužil v řídicích orgánech řady občanských i podnikatelsky zaměřených společností a od skautské organizace Boy Scouts of America obdržel ocenění „Distinguished Eagle Scout“. Je autorem osmi knih, z nichž jednu napsal společně s manželkou Patricií.

President Holland se narodil 3. prosince 1940 Franku D. a Alici Bentley Hollandovým. V roce 1963 se oženil s Patricií Terryovou. Mají tři děti.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.