Životopis vedoucího

President M. Russell Ballard

Zastupující president M. Russell Ballard slouží jako člen Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů od 6. října 1985 a cestuje po celé zemi, aby učil členy a řídil každodenní záležitosti celosvětové Církve. 14. ledna 2018 mu byla vyjádřena podpora a byl ustanoven zastupujícím presidentem Kvora Dvanácti apoštolů.

Narodil se v Salt Lake City v Utahu 8. října 1928 Melvinovi R. a Geraldine Smith Ballardovým. Studoval na Univerzitě Utahu.

Jako mladý muž sloužil na církevní misii v Anglii, kde byl rádcem v předsednictvu misie. Dvakrát sloužil jako biskup.

V roce 1974 byl povolán presidentem Kanadské misie Toronto a během této služby byl v dubnu 1976 povolán do Prvního kvora Sedmdesáti. Jako člen Sedmdesáti dohlížel na vedoucí v jemu přidělených zeměpisných oblastech a školil je. Později, od února 1980 do října 1985, dohlížel jako člen Předsednictva Sedmdesáti na církevní kvora Sedmdesáti. V rámci své církevní služby se do velké míry zaměřuje na misionářskou práci.

President Ballard se před svým povoláním církevního vedoucího na plný úvazek zabýval podnikáním v oblasti automobilů, realit a investic. Sloužil a slouží jako člen mnoha církevních i občanských komisí a výborů.

28. srpna 1951 se v chrámu Salt Lake oženil s Barbarou Bowenovou. Jsou rodiči dvou synů a pěti dcer.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.