Životopis vedoucího

President Thomas S. Monson

President Thomas S. Monson sloužil od 3. února 2008 jako 16. president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Zemřel 2. ledna 2018 doma v utažském Salt Lake City. Zesnul v přítomnosti své rodiny. Zemřel ve věku 90 let na následky komplikací spojených s vysokým věkem. Předtím, než se stal presidentem Církve, byl 12. března 1995 ustanoven jako první rádce presidenta Gordona B. Hinckleyho. Předtím byl 5. června 1994 povolán druhým rádcem presidenta Howarda W. Huntera a 10. listopadu 1985 druhým rádcem presidenta Ezry Tafta Bensona. Jako členovi Kvora Dvanácti apoštolů mu byla vyjádřena podpora 4. října 1963 a apoštolem byl vysvěcen 10. října 1963 ve věku 36 let.

V letech 1959 až 1962 sloužil president Monson jako president církevní misie v Kanadě, která měla své ústředí v Torontu v Ontariu. Předtím sloužil v předsednictvu kůlu Temple View v Salt Lake City v Utahu a jako biskup sboru Sixth-Seventh Ward v témže kůlu.

President Monson se narodil 21. srpna 1927 G. Spencerovi a Gladys Condie Monsonovým. Navštěvoval státní školy v Salt Lake City a v roce 1948 promoval s vyznamenáním na Univerzitě Utahu a získal titul v podnikatelském managementu. Pokračoval ve studiích a sloužil jako člen pedagogického sboru hospodářské fakulty Univerzity Utahu. Později získal titul MBA na Univerzitě Brighama Younga. V dubnu 1981 udělila Univerzita Brighama Younga presidentu Monsonovi čestný doktorát práv. V červnu 1996 obdržel čestný doktorát Humane Letters od vysoké školy Salt Lake Community College. V květnu 2007 obdržel čestný doktorát v oblasti podnikání a obchodu od Univerzity Utahu. V květnu 2009 obdržel čestný doktorát v oblasti komunikace od univerzity Utah Valley University a čestný doktorát v oblasti veřejné služby od Univerzity jižního Utahu. V dubnu 2010 obdržel čestný doktorát humanitních oborů od univerzity Weber State University. V květnu 2011 obdržel čestný doktorát humanitních oborů od vysoké školy Dixie State College of Utah. President Monson je členem čestného podnikatelského spolku Alpha Kappa Psi.

President Monson sloužil na sklonku 2. světové války v námořnictvu Spojených států. 7. října 1948 se v chrámu Salt Lake oženil s Frances Beverly Johnsonovou. Jsou rodiči tří dětí a mají osm vnoučat a sedm pravnoučat.

President Monson má za sebou významnou profesní dráhu v oboru vydavatelství a tiskařství. V roce 1948 nastoupil do Deseret News, kde se stal výkonným úředníkem reklamního oddělení těchto novin a také sdružení Newspaper Agency Corporation. Později byl jmenován obchodním ředitelem Deseret News Press, jedné z největších komerčních tiskařských firem na americkém západě, kde poté povýšil do funkce generálního ředitele, a tuto funkci zastával až do svého jmenování do Kvora Dvanácti v roce 1963. Po mnoho let byl předsedou představenstva společnosti Deseret News Publishing Co. President Monson je bývalým presidentem Svazu utažských tiskařů a bývalým členem správní rady Svazu amerických tiskařů.

Díky svým rozsáhlým zkušenostem v oblasti obchodu sloužil po mnoho let jako člen představenstva několika významných firem. V současné době slouží jako předseda Církevní komise pro vzdělávání a předseda Správní rady Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Od roku 1969 slouží jako člen Celostátní výkonné komise amerického skautingu.

President Monson je členem sdružení Utah Associaton of Sales Executives, Salt Lake Advertising Club a Salt Lake Exchange Club.

Řadu let sloužil i jako člen Rady dohlížitelů státu Utah, což je orgán, který spravuje vyšší vzdělávání ve státě Utah. Také sloužil jako člen představenstva Spolku absolventů při Univerzitě Utahu.

V prosinci 1981 president Spojených států Ronald Reagan pověřil presidenta Monsona, aby sloužil v jeho pracovním výboru pro iniciativy soukromého sektoru. V této funkci sloužil až do prosince 1982, kdy byla práce výboru dokončena.

V roce 1966 udělila Univerzita Utahu presidentu Monsonovi ocenění Význačný absolvent. Také získal tři ocenění od americké skautské organizace Boy Scouts of America – ocenění Silver Beaver (1971), prestižní ocenění Silver Buffalo (1978) a nejvyšší ocenění mezinárodního skautingu Bronze Wolf (1993). Od kanadské organizace Scouts Canada získal v roce 2011 ocenění Silver Fox. V roce 1997 obdržel ocenění Minuteman Award od Utažské národní gardy a ocenění Exemplary Manhood Award od Univerzity Brighama Younga. V roce 1998 obdržel ocenění za ustavičnou humanitární službu Continuum of Caring Humanitarian Award od řádu milosrdných sester svatého Josepha Villy. Toto ocenění s ním získala také sestra Monsonová. V roce 2000 obdržel ocenění Josepha a Hyruma Smithových „Communicator of the Year“ udělované organizací LDS Public Relations Society.  V roce 2005 mu nadace Heart and Lung Research Foundation, která je součástí nadace Deseret Foundation, udělila ocenění Legacy of Life Award.  V roce 2007 získal ocenění Rotary’s Worldwide Humanitarian Award. Také obdržel ocenění od čtyř skupin sdružení BYU Management Society.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.