Životopis vedoucího

Starší Richard G. Scott

Richardu Gordonu Scottovi byla vyjádřena podpora jako apoštolovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 1. října 1988. 2. dubna 1977 byl povolán jako člen Prvního kvora Sedmdesáti a od 1. října 1983 až do svého současného povolání sloužil jako člen Předsednictva Sedmdesáti.

Narodil se 7. listopadu 1928 v Pocatellu v Idaho Kennethu Leroy a Mary Whittle Scottovým. V pěti letech se s rodiči přestěhoval do Washingtonu, D.C., kde jeho otec sloužil na Ministerstvu zemědělství a později se stal náměstkem ministra zemědělství.

Promoval na Univerzitě George Washingtona jako strojní inženýr, sloužil na misii na plný úvazek v Uruguayi a absolvoval postgraduální studium v oboru jaderného inženýrství v Oak Ridge ve státě Tennessee. V letech 1953 až 1965 sloužil jako přímý spolupracovník admirála Hymana Rickovera a řídil vývoj jaderného paliva pro různé námořní a pozemní jaderné elektrárny. V roce 2008 starší Scott obdržel čestný doktorát za křesťanskou službu od Univerzity Brighama Younga.

V letech 1965 až 1969 předsedal misii Argentina-sever v Cordobě. Po svém návratu pracoval jako soukromý konzultant pro společnosti zabývající se jadernou energií.

Až do svého povolání sedmdesátníkem sloužil jako oblastní reprezentant v Uruguayi, Paraguayi, Severní i Jižní Karolíně, Virginii a ve Washingtonu, D.C.

Starší Scott chová lásku k našemu Otci v nebi, Jeho milovanému Synu a všem ostatním Otcovým dětem. Má mnoho různých zálib a zájmů. Chová velkou lásku k přírodním krásám.

Je požehnán nadanou manželkou, Jeanene Watkinsovou, se kterou byl zpečetěn 16. července 1953 v chrámu Manti. Sestra Scottová zemřela 15. května 1995. Jsou rodiči sedmi dětí.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.