Tisková zpráva

Členové Církve v Evropě pomáhají uprchlíkům off-line i on-line

Internetové nástroje spojují vysídlené osoby se zdroji pomoci, zatímco po celé Evropě pokračuje humanitární úsilí

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů pokračuje v době, kdy v Evropě nastala velmi závažná nouzová situace, v práci na projektech zaměřených na humanitární pomoc. Kromě výše zmíněného byly uvedeny do provozu nové internetové stránky, které se zaměřují na koordinaci humanitárního úsilí a nabízejí pomoc vysídleným lidem.

Součástí humanitárního úsilí je například následující:

  • Více než 100 členů z kongregací Madrid-střed, Madrid-východ a Madrid-západ nabídlo pomoc uprchlíkům, kteří nedávno přesídlili do Madridu a okolí. Shromáždili trvanlivé potraviny, kabáty, potřeby pro malé děti a čisticí prostředky. Církevní poskytovatelé služeb rovněž vytvořili etikety k rozlišení balíčků s pomocí s nápisy ve španělštině i v ukrajinštině. Bylo připraveno a doručeno téměř 400 balíčků.

O 45785_Image_01
O-45785_Image_01
Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vMoldavsku rozdávají uprchlíkům uhranic sUkrajinou přikrývky.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

  • V Moldavsku vyzvedávají členové Církve uprchlíky u hranic s Ukrajinou a poskytují jim potraviny, ubytování a další nezbytné potřeby. Většina uprchlíků při útěku do bezpečí opustila své domovy, majetek, a někdy dokonce i další členy rodiny. I malé gesto, jako je například plyšové zvířátko nebo deka, pro ně hodně znamená.

O 45785_Image_02
O-45785_Image_02
Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vMoldavsku rozdávají dětem uprchlíků, které míří do země, plyšová zvířátka.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

  • Na Slovensku zatím členové Církve otevřeli přátelům z Kyjeva svou náruč a domovy a poskytli ubytování 13 dospělým lidem s dětmi, z nichž nejmladšímu je pouhých 18 měsíců.

O 45785_Image_03
O-45785_Image_03
Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na Slovensku nabízejí vysídleným párům zUkrajiny ubytování.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

  • V Rumunsku shromažďují členové Církve potraviny a další potřeby, včetně ošacení, plenek a dětské výživy, které pak poskytují uprchlíkům přecházejícím ukrajinské hranice. Uprchlíci přecházejí hranice celé dny, někteří přijíždějí auty a jiní přicházejí pěšky. „Je to srdcervoucí pohled,“ řekla vedoucí církevních služeb Carmen Pârnăuová. „Bývám svědkem toho, jak se mnohé ženy s malými dětmi ocitají kvůli chladnému počasí a nesmírnému vyčerpání na pokraji svých sil.“ Místní ženy rovněž zorganizovaly několik akcí, během nichž skupiny členů Církve vyráběly pro uprchlíky přikrývky. Latter-day Saints Charities, humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kromě výše zmíněného poskytla uprchlickým táborům 100 skládacích lůžek a 100 spacích pytlů.

O 45785_Image_04
O-45785_Image_04
Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů rozdávají matkám na útěku, které přicházejí do Rumunska, dětskou výživu adalší potřeby pro děti.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

  • Mezi vysídlenými lidmi mířícími do Polska jsou i někteří ukrajinští členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Polští členové Církve jim v reakci na tuto skutečnost otevírají své domovy, dělají jim místo u stolu a dělí se s nimi o šatstvo. Stacy Chandlerová, církevní vedoucí v Polsku, předpovídá, že „toto navždy změní podobu Církve v Polsku“. A dodává: „Uprchlíci z řad členů Církve se dostali až sem, zastavili se, aby si odpočinuli, a navštívili naše nedělní bohoslužby.“

O 45785_Image_05
O-45785_Image_05
Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zRumunska stříhají vrámci dobrovolnického projektu látku na výrobu přikrývek pro uprchlíky.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

  • Členové Církve z celé Evropy posílají auta a dodávky s nákladem oblečení, přikrývek, potravin a vody do polských sborových domů. Polské členy podněcují k pocitu hluboké zodpovědnosti za péči o jejich vysídlené bratry a sestry jejich společné postoje a sdílené zkušenosti pramenící z jejich náboženského přesvědčení a kultury.

O 45785_Image_06
O-45785_Image_06
Přikrývky, které vyrobili členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vRumunsku. Tyto potřeby se distribuují uprchlíkům, kteří přicházejí na hranice.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

O 45785_Image_07
O-45785_Image_07
Internetová stránka zaměřená na pomoc uprchlíkům, která slouží jako rozcestník, na oficiálních internetových stránkách Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

  • Nově vytvořená stránka na Facebooku byla rovněž uvedena do provozu s cílem oslovit lidi na sociálních sítích. Dobrovolníci vybavení různými jazykovými dovednostmi pomáhají těm, kteří hledají pomoc nebo informace. Jedním z těchto dobrovolníků je učitelka angličtiny z Ukrajiny, která zrovna dorazila do Německa se svým dítětem a tchyní.

Členy Církve z Evropy a z celého světa, kteří si přejí pomáhat, vybízíme, aby tak činili prostřednictvím vlastních kongregací, přispívali do církevního fondu humanitární pomoci či prostřednictvím postních obětí nebo spolupracovali se zavedenými humanitárními organizacemi. Členové Církve jsou inspirováni k tomu, aby se v rámci péče o chudé a potřebné řídili příkladem Ježíše Krista.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.