Tisková zpráva

30 domorodých komunit v Ekvádoru bude mít nezávadnou vodu

Církev Ježíše Krista spolupracuje s ekvádorskou pobočkou organizace UNICEF na zlepšení kvality 10 komunitních vodovodů

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a UNICEF se společně snaží zlepšit přístup k nezávadné vodě ve 30 domorodých komunitách žijících ve venkovské oblasti ekvádorské provincie Chimborazo. Za tímto účelem poskytla Církev Ježíše Krista organizaci UNICEF v Ekvádoru významný dar. Slavnostní předání se uskutečnilo v pátek 15. března v kanceláři Církve ve městě Quito.

Ekvádor má druhou nejvyšší míru chronické podvýživy dětí v Latinské Americe. V rámci Ekvádoru je nejvyšší míra podvýživy v provincii Chimborazo – více než 35 %.


 

„V této provincii konzumují vodu kontaminovanou bakterií E. coli čtyři z deseti domácností s dětmi mladšími pěti let,“ uvedla Luz Ángela Melová, zástupkyně ekvádorské pobočky UNICEF. Dodala, že nedostatek nezávadné vody brání správnému vývoji dětí a přímo ovlivňuje jejich výživu, zdraví a schopnost se učit.

Na slavnostním předání daru paní Melová rovněž vyjádřila svůj obdiv a hlubokou vděčnost Církvi Ježíše Krista za podporu úsilí organizace UNICEF. Řekla, že na ni velmi zapůsobila laskavost a štědrost Svatých posledních dnů.

Dar se použije na zlepšení kvality provozu 10 komunitních vodovodů. Zlepší také přístup k nezávadné vodě v pěti komunitních zdravotnických střediscích, ve 12 střediscích pro rozvoj dětí a ve dvou mezikulturních centrech pro podporu zdraví a výživy dětí do 3 let a těhotných žen.

V rámci strategie boje proti chronické podvýživě dětí posílí UNICEF místní spolupráci prostřednictvím mezioborových výborů, aby děti do 3 let a těhotné ženy měly přístup k základním zdravotním službám.

UNICEF bude v rodinách a komunitách podporovat kojení a vhodné stravovací a hygienické návyky. Mimo jiné se bude zabývat také prevencí a kontrolou infekčních onemocnění a účinným nakládáním s pevným odpadem.

Starší Rafael E. Pino, druhý rádce v předsednictvu církevního území Jižní Amerika-severozápad, uvedl, že projekt požehná více než 22 000 dětí, dospívajících a žen v provincii Chimborazo.

„Víra bez skutků je mrtvá,“ řekl starší Pino. „Proto chce Církev Ježíše Krista projevovat svou víru činy.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.