Tisková zpráva

Aktualizace měřítek oblékání pro sestry misionářky

Sestry misionářky Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů mají nyní ve všech 407 misiích po celém světě možnost nosit společenské kalhoty.

Tuto úpravu měřítek oblékání, která neprodleně vstupuje v platnost, schválilo První předsednictvo a podnětem k ní byla v první řadě snaha o minimalizaci rizik, uvedl starší Dieter F. Uchtdorf, člen Kvora Dvanácti apoštolů a předseda Misionářské výkonné rady.

„Měřítka oblékání a péče o zevnějšek pro misionáře procházejí úpravami a změnami již od počáteční fáze Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista v roce 1830 a bude k nim docházet i v budoucnu,“ řekl starší Uchtdorf. „V rámci úprav těchto měřítek podrobujeme důkladnému zvážení důstojnost povolání misionářů zastupovat Ježíše Krista; ohledy na bezpečí a zdraví našich milovaných misionářů; a ohleduplnost vůči kulturním zvyklostem v místech, kde slouží.“

 

Sestra Bonnie Cordonová, generální presidentka Mladých žen a členka Misionářské výkonné rady, rozvedla, co budou tyto změny pro sestry misionářky znamenat.

„Spoustu onemocnění přenáší hmyz, a to zejména komáři, klíšťata a blechy,“ uvedla sestra Cordonová. „Toto pomůže sestrám misionářkám vyhnout se poštípání, nebo ho alespoň minimalizovat.“

Sestry misionářky dříve nosily společenské kalhoty asi v polovině misií Církve během období dešťů, což jim pomáhalo chránit se před virovými onemocněními, jako je horečka dengue, chikungunya a zika, jež přenášejí komáři. Tato nejnovější úprava měřítek umožní všem sestrám misionářkám nosit společenské kalhoty během celého roku podle vlastního uvážení.

„Je to zcela dobrovolné,“ řekla sestra Cordonová. „Sestry mohou nosit šaty nebo společenské kalhoty, cokoli jim bude vhod, zatímco se budou v rámci své služby pohybovat mezi lidmi.“

Při návštěvách chrámu a během nedělních bohoslužeb, konferencí vedoucích misie, zónových konferencí a křestních shromáždění budou sestry misionářky i nadále nosit sukni nebo šaty.

Sestra Cordonová uvedla, že kromě minimalizace rizik se budou sestry misionářky, které slouží v zemích s chladným podnebím, moci díky této změně lépe chránit také před chladem. Nošení společenských kalhot sestrám misionářkám rovněž ulehčí jízdu na kole.

„Sestry misionářky jsou úžasné,“ řekla sestra Cordonová. „Chceme si být jistí tím, že budou v pořádku.“

Misionáři Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů slouží jako dobrovolníci na vlastní náklady. Mladí muži ve věku 18 až 25 let slouží dva roky, zatímco mladé ženy ve věku 19 až 39 let slouží 18 měsíců. Misionáři z řad seniorů slouží obvykle po dobu šesti měsíců až dvou let.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.