Tisková zpráva

Veřejnost je zvána na prohlídku chrámu Řím

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů zve veřejnost na prohlídku svého prvního chrámu v Itálii. Církevní vedoucí oznámili, že chrám v Římě bude od pondělí 28. ledna 2019 do soboty 16. února 2019 s výjimkou nedělí volně přístupný veřejnosti v rámci dnů otevřených dveří. Veřejnost si může zarezervovat termín návštěvy na stránkách templeopenhouse.lds.org.

Chrám, který se nachází v severovýchodní části Říma poblíž velkého městského okruhu Grande Raccordo Anulare, na adrese Via di Settebagni 376, 00139 Řím, bude formálně zasvěcen 10., 11. a 12. března 2019. Poté se stane 162. chrámem Církve ve světě, který bude v provozu. Po zasvěcení zůstanou pro veřejnost otevřeno návštěvnické středisko a nádherné zahrady obklopující chrám.

 

President Russell M. Nelson, nejvyšší představitel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, řekl: „Posvátné obřady, které se v tomto svatém chrámu budou vykonávat, sjednotí rodiny na věčnost. Bůh má rád všechny své děti stejně a dává jim možnost navzájem se spojit v lásce, v jedné generaci po druhé. Velmi nás těší, že můžeme v tomto městě, které je již od dávných dob prosyceno historickým významem, zasvětit chrám.“

Když byla v říjnu roku 2008 oznámena stavba chrámu Řím, přijali členové Církve z Itálie a tisíce dalších z celého světa tuto novinu s úžasem a s vděčností. Členové Církve, jako všichni křesťané, vnímají Řím jako jedno z historicky nejvýznamnějších míst na světě; jako biblické město, kde dávní apoštolové Petr a Pavel kázali evangelium Ježíše Krista.

Výstavba třípatrové budovy o ploše 3 700 čtverečních metrů začala 23. října 2010, kdy se tehdejší president Církve Thomas S. Monson spolu s vedoucími představiteli místní samosprávy zúčastnil tradičního slavnostního výkopu.

Chrám Řím je součástí šestihektarového náboženského a kulturního centra, jež bude zahrnovat víceúčelový sborový dům, návštěvnické středisko, středisko rodinné historie a ubytovnu pro návštěvníky. Fasádu chrámu tvoří leštěná žula. V interiéru nalezneme to nejlepší jak z hlediska použitých materiálů, tak z hlediska řemeslného zpracování – mramor, dřevěné prvky a dekorativní výmalbu.

Chrám bude sloužit více než 25 000 členů v Itálii a dalším členům ze sousedních zemí. Po zasvěcení se chrám Řím stane 162. chrámem ve světě, který bude v provozu, včetně 12 chrámů v Evropě.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.