Tisková zpráva

Apoštol na konferenci ve Windsoru promlouvá o náboženském pronásledování a nucené migraci

Tragickou, ale „do značné míry přehlíženou součástí války a střetů“ a z nich vyplývající uprchlické krize je sexuální násilí na ženách, uvedl starší Jeffrey R. Holland, apoštol Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Starší Holland promluvil 11. září k filantropům, učencům a představitelům církví a vlád, kteří se sešli na konferenci pořádané nadací AMAR Foundation, jež se konala na hradě Windsor ve Spojeném království a nesla název „Náboženské pronásledování – hnací síla nucené migrace“.

„Máme zde pozoruhodnou studnici moudrosti,“ řekla baronka Emma Nicholsonová, předsedkyně a zakladatelka nadace AMAR Foundation a členka britské Sněmovny lordů. „Tento úžasný, pokojný hrad je samozřejmě na hony vzdálen životu, jaký je nyní nuceno snášet mnoho milionů lidí na celém Středním východě. Během několika příštích dnů, které spolu strávíme, bude proto zcela nezbytné, abychom prozkoumali to, co je po stovky let základní příčinou ozbrojených střetů. Proč se náboženské pronásledování stává hlavní hnací silou nucené migrace a jak zabráníme tomu, aby se tato zvěrstva neopakovala v budoucnu?“ 

 

Starší Holland vyslovil baronce Nicholsonové uznání za iniciativu její organizace zaměřenou na náboženskou toleranci a za snahu zabývat se sexuálním násilím, k němuž během konfliktů dochází.

„Jsme patrně z celosvětového hlediska schopni smířit se s tím, že minimálně 60 milionů našich spoluobčanů jsou uprchlíci, a tuto skutečnost tolerovat. Tolerovat se to ale nedá – ať se na to podíváte z jakéhokoli úhlu, je to špatně,“ uvedla baronka Nicholsonová. „Krutá realita, která stojí v pozadí toho všeho, je náboženské pronásledování.“

Vzhledem k tomu, že náboženská víra dává odpověď na základní otázky lidského prožívání, starší Holland ve svém proslovu uvedl: „Právo na náboženství je lidským právem. Lidská bytost musí mít možnost najít ve svém životě a pro svůj život smysl.“ Toto jsou však práva, jimž se mnozí, kteří čelí konfliktům a nucené migraci, netěší.

Starší Holland vysvětlil, že svoboda hledat v životě smysl a věřit, že tento smysl mu dává určitá vyšší moc, „je jednou z nejdůležitějších svobod, jichž může žena požívat v kterékoli společnosti, kde se jí kulturní tradice mohou snažit vnutit představu vlastní méněcennosti. Náboženská svoboda je samým základem všeho, co lze nazývat zmocňováním [angl. empowerment].“

„Náboženské restrikce nejenže prohlubují násilí ve společnosti a ozbrojené střety, ale také se ukázalo, že stojí za nárůstem nucené migrace,“ řekl starší Holland. Vysvětlil, že si v minulosti mnohé náboženské skupiny, jimž byla tato možnost dopřána, zvolily namísto pronásledování emigraci, což je v současné době i případ jezídů a dalších menšin, které jsou na Středním východě obklopeny oblastmi, kde se válčí.

Starší Holland poukázal na výzkum, který provedli odborníci na náboženskou svobodu a který prokázal, že vysoká úroveň náboženské svobody jde ruku v ruce s nižším počtem ozbrojených střetů, lepším zdravotním stavem a vyšším výdělkem a lepšími vzdělávacími příležitostmi pro ženy.

„Je třeba si uvědomit, že omezení restrikcí týkajících se náboženství, obzvláště pokud jsou tyto restrikce namířeny proti menšinám, je další dílčí součástí řešení nucené migrace,“ uvedl starší Holland.

Starší Holland citoval zprávu Výboru pro sexuální násilí během ozbrojených konfliktů, který byl jmenován britskou Sněmovnou lordů a jemuž předsedá baronka Nicholsonová. Tato zpráva uvádí, že pokud se ženy přímo neúčastní mírových vyjednávání a následného mírového procesu, je mnohem méně pravděpodobné, že se tyto snahy setkají s úspěchem.

„Potřebujeme onu mocnou a jedinečnou ženskou sílu konat dobro,“ řekl starší Holland. „Emma Nicholsonová je skvělým příkladem onoho zmocňování, o kterém mluvíme. V rámci podpory této záležitosti odvádí herkulovský výkon a my všichni jsme jí za to zavázáni.“

Pětidenní konference ve Windsoru bude pokračovat až do středy 11. září. Starší Holland během ní později promluví o prožitcích a zkušenostech mormonských uprchlíků.

V roce 2015 starší Holland na výzvu baronky Nicholsonové promluvil k všestranické parlamentní skupině pro zahraniční záležitosti britského Parlamentu. Ve svém příspěvku se věnoval humanitární pomoci a roli náboženství při řešení konfliktů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.