Tisková zpráva

Miliony mormonských věřících jsou na celosvětové konferenci povzbuzováni, aby kráčeli s Ježíšem

Během 186. pololetní generální konference vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů povzbuzovali věřící, aby následovali Ježíše Krista a pamatovali na Boží plán štěstí určený všem Jeho dětem.

Šest konferenčních zasedání se konalo ve dnech 24. září, 1. října a 2. října 2016 v Salt Lake City v Konferenčním centru, které obsahuje 21 000 míst k sezení, a bylo vysíláno posluchačům a divákům po celém světě, jejichž počet se odhaduje na miliony. V českých sborech a odbočkách Církve sledovali členové a přátelé Církve konferenci ze záznamu o týden později.

 

President Thomas S. Monson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vysvětlil během nedělního dopoledního zasedání, že Ježíš Kristus je zcela zásadní součástí Božího plánu štěstí a spasení. Bez Jeho smírné oběti by bylo vše ztraceno, řekl president Monson.

Během téhož zasedání starší M. Russell BallardKvora Dvanácti apoštolů povzbudil posluchače, aby kráčeli s Ježíšem – podobně jako učedníci v dávných dobách. On nikoho nikdy neopustí, svědčil starší Ballard.

Víra v Ježíše Krista umožňuje Jeho následovníkům čelit jakýmkoli obtížím, řekla Carole M. Stephensová, první rádkyně v Generálním předsednictvu Pomocného sdružení, během konferenčního generálního zasedání žen. Mnozí další řečníci se na konferenci zaměřovali na podobná témata.

První předsednictvo oznámilo během sobotního odpoledního zasedání několik změn ve vedoucích povoláních. Starší Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards a Francisco J. Viñas byli uvolněni jako sedmdesátníci – generální autority a byl jim udělen emeritní status. Bhanu K. Hiranandani z území Jižní Amerika-severozápad a Sandino Roman z území Mexiko byli oznámeni jako noví územní sedmdesátníci. Alan R. Walker, který sloužil v území Mexiko, byl jako územní sedmdesátník uvolněn.

Sedmdesátníci – generální autority slouží v Předsednictvu Sedmdesáti, v předsednictvech území a v dalších administrativních funkcích v církevním ústředí. Pod vedením Kvora Dvanácti apoštolů často cestují, aby se setkávali s církevními vedoucími, misionáři a členy v místních kongregacích a učili je.

Sedmdesátníci – generální autority mají pravomoc sloužit kdekoli na světě. Pravomoc územních sedmdesátníků je obvykle omezena na geografické území, kde slouží.

Dvakrát ročně se členové a přátelé Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů shromažďují, aby naslouchali inspirovaným poselstvím a pokynům od generálních autorit a generálních úředníků na generální konferenci Církve.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.