Tisková zpráva

Bohoslužby o Vánocích a Velikonocích budou vždy jen jednohodinové

O všech nadcházejících velikonočních nedělích a o nedělích předcházejících či následujících vánočním svátkům se členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zúčastní církevních bohoslužeb sestávajících pouze z jedné části.

Členové Církve se v rámci svého uctívání Boha o sabatním dnu obvykle účastní shromáždění svátosti, které trvá jednu hodinu, a během druhé hodiny se účastní buď nedělní školy, nebo tříd rozdělených podle různých kvor a věkových skupin.

dopise z 26. ledna adresovaném vedoucím na generální a místní úrovni První předsednictvo uvedlo: „Církevní bohoslužby a schůzky se mají každoročně omezovat na shromáždění svátosti pouze o velikonoční neděli a o neděli předcházející či následující Štědrému dni. Pokud Vánoce na neděli nepřipadají, rozhodne předsednictvo kůlu či okrsku o tom, zda se toto shromáždění svátosti bude konat před Vánocemi, nebo po nich.“

V dopise se také uvádí, že předsednictva kůlů a okrsků se mohou poradit s biskupy a s presidenty odboček, aby mohla upravit čas zahájení shromáždění svátosti o těchto svátcích tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám členů Církve.

Dopis byl podepsán presidentem Russellem M. Nelsonem, presidentem Dallinem H. Oaksem, prvním rádcem, a presidentem Henrym B. Eyringem, druhým rádcem.

Všechny nedělní bohoslužby Církve Ježíše Krista jsou přístupné veřejnosti a všichni jsou zváni, aby se jich zúčastnili.

Najít nejbližší místo, kde se koná shromáždění

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.