Tisková zpráva

Církev Ježíše Krista podporuje Speciální olympijské světové hry pořádané v roce 2023 v Berlíně

Mladí dospělí z celé Evropy nabízejí jako dobrovolníci pomoc s pořádáním této akce

Očekává se, že až tisíc mladých dospělých členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z celé Evropy pomůže s pořádáním Speciálních olympijských světových her v Berlíně. Církev tuto akci podporuje prostřednictvím celoevropské konference zaměřené na službu určené mladým dospělým. Hry a konference zaměřená na službu se uskuteční 16.–25. června 2023.

SO2023_01.jpg
SO2023_01.jpg
Speciální olympijské německé národní hry v Berlíně2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

V nedávno zaslaném dopise určeném mladým dospělým z celé Evropy vedoucí církevního území Evropa-střed uvedli: „Jednou z našich božských příležitostí a zodpovědností je následovat našeho Spasitele Ježíše Krista tím, že budeme sloužit svým bližním. Tato konference poskytne nezapomenutelnou příležitost sloužit některým z úžasných dětí našeho Nebeského Otce, které jsou často opomíjeny, a oslavovat je.“

Pětadvacetiletá Berlíňanka Tabita Aversaová byla jednou z 35 německých mladých dospělých, kteří se přihlásili jako dobrovolníci na Speciální olympijské německé národní hry, jež se konaly v Berlíně letos v červnu.  Zmíněnou zkušenost popsala těmito slovy: „Stálo to za to!  Nejraději vzpomínám na středeční večer, kdy jsme měli večírek pro dobrovolníky a sportovce a kde jsme spolu mohli tančit a bavit se.“  Zmiňuje, že se již přihlásila jako dobrovolnice i na Speciální olympijské světové hry, které se budou konat v roce 2023.

Tato dobrovolnická služba vyžaduje od mladých lidí ve věku 18 až 35 let, kteří jsou zaneprázdněni školou, prací, vztahy a vyděláváním si na živobytí, oběť v podobě času i peněz.  Účastníci budou cestovat do Berlína a zpět na vlastní náklady. Budou mít zajištěno ubytování, stravu i školení od organizátorů speciální olympiády a budou během her sloužit po dobu pěti nebo deseti dní, rozhodnou-li se tak. Během dne budou sloužit jako dobrovolníci na speciální olympiádě a v průběhu večera se budou moci účastnit činností organizovaných Církví, jako budou například taneční večery, zasvěcující shromáždění, workshopy a další společné činnosti.

Mladí dospělí jiného vyznání či bez vyznání jsou rovněž zváni, aby se této jedinečné konference zaměřené na službu zúčastnili, uvádí vedoucí církevního území Evropa-střed. Všichni dobrovolníci musí mluvit buď německy, nebo anglicky a požaduje se od nich, aby během konference dodržovali církevní měřítka chování. Veškeré další informace, včetně toho, jak se konference zaměřené na službu zúčastnit a jak se přihlásit na speciální olympiádu jako dobrovolník, naleznete zde.

„Přihlaste se!“ říká Aversaová.  „Bude to opravdu stát za to, a navíc poznáte spoustu úžasných lidí i jejich příběh.  Zkušenosti a vzpomínky, které si odnesete, vám zůstanou po zbytek života!“

Vedoucí území Evropa-střed Církve Ježíše Krista v nedávném dopise dále uvedli: „Těšíme se, že se mladí dospělí z celé Evropy zúčastní tohoto úžasného setkání zaměřeného na službu a přátelství. Víme, že když budeme následovat příklad našeho Spasitele Ježíše Krista, pokud jde o lásku a službu druhým, bude to požehnáním pro všechny zúčastněné.“

Speciální olympijské světové hry jsou největší inkluzivní sportovní akcí, kde bude spolu 7 tisíc sportovců s mentálním postižením soupeřit ve 26 sportech. Na pomoc je z celého světa povoláno na 20 000 dobrovolníků.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.