Tisková zpráva

Od malého zasvěcujícího shromáždění k historickému vysílání – jak vznikl koncert Svědkové Vánoc 2022 – symboly Krista

Loňský koncert Svědkové Vánoc z produkce Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Evropě měl být zpočátku jen koncertem pro pozvané hosty v jednom z místních středisek kůlu v Itálii. Ve skutečnosti se ani Svědkové Vánoc nejmenoval – šlo jen o velkorysou nabídku houslistky nominované na cenu Grammy Jenny Oaks Bakerové, že vystoupí po boku své rodiny v Římě na vánočním koncertě pro několik set místních Svatých. Ačkoli by to byl nepochybně poutavý a inspirující zážitek, Pán měl zjevně v úmyslu něco většího.

Ve světle pokračující vyčerpanosti z koronaviru došel nově povolaný president území Massimo De Feo k přesvědčení, že Jennyin program by mohl být dokonalým dárkem pro všechny lidi v území Evropa. Je to zkrátka zázrak – z toho, co začalo jako malý fireside, se stalo historické vysílání, které sledovali nejen lidé v celé Evropě, ale i po celém světě. Na koncertě Svědkové Vánoc, který se natáčel v návštěvnickém středisku chrámu Řím a v proslulé katedrále Panny Marie v dánské Kodani, účinkovali Jenny Oaks Bakerová a Family Four, Alex Sharpeová, dřívější sólistka souboru Celtic Woman, a uznávaný dánský herec Tomas Kofod, který je také Svatým posledních dnů. Závěrečná poselství pronesli starší De Feo a president Dallin H. Oaks z Prvního předsednictva Církve. Vzhledem ke skromným počátkům výroby tohoto pořadu a ke skutečnosti, že hrozilo, že covid-19 natáčení zcela zastaví, šlo o zázračný úspěch.

U scénáristy, režiséra a producenta Briana Cordraye však tento úspěch nevyhnutelně vedl k další otázce: Co by mohla Církev v Evropě udělat v následujícím roce, aby tento úspěch ještě znásobila? Koho by mohli oslovit s žádostí, aby se na novém vystoupení podílel? Jaké písně by tito lidé zpívali? Kde by vystoupili? Kdo by pořadem provázel? Jak by mohli scénář učinit zajímavým? A konečně – jak by mohli zprostředkovat stejného ducha původního koncertu a zároveň prvotní formát povznést na ještě vyšší úroveň?

Všechny tyto a další otázky bylo zapotřebí vyřešit již v lednu tohoto roku. Produkční tým díky tomu, že se řídil Pánovým vedením a postupoval krok za krokem s vírou, v podstatě proměnil nepopsaný list ve vánoční mistrovské dílo.

Hledání umělců

Jedna věc byla jasná od samého začátku – koncert má působit ryze evropsky. Ačkoli vzhledem k okolnostem přípravy loňského koncertu byla skutečnost, že se podařilo uspořádat jakékoli společné vystoupení světově proslulých talentů, působivá sama o sobě, letos chtěl produkční tým – díky tomu, že měl více času na přípravu – vybrat obsazení sestávající čistě z evropských umělců, což se nakonec podařilo.

Evropský produkční tým se prostřednictvím osvědčeného hollywoodského přístupu známého jako „vitamín K“ neboli prostřednictvím svých kontaktů a jejich kontaktů spojil se sítí profesionálních umělců z řad Svatých posledních dnů z celé Evropy. Snaha spojit se telefonicky s lidmi, s nimiž členové týmu již neudržovali aktivní kontakty, a rozesílání e-mailů vedly k rychlým seznámením a k neformálním návrhům týkajícím se tohoto projektu. K radosti producentů se brzy podařilo získat hudebníky různých národností a rozmanitých žánrových zaměření, kteří z lásky ke Spasiteli nabídli svůj čas a talenty bez nároku na honorář.

Jack a Marta Tyndale-Biscoeovi (Velká Británie a Španělsko): Klavírista Jack Tyndale-Biscoe studoval hudbu na třech kontinentech a absolvoval rozsáhlá turné po celé Evropě. V současné době je umělecky činný v charitativní organizaci Talent Unlimited U.K. a v projektu DEBUT zaměřeném na klasickou hudbu. Marta je katalánská klavíristka a pedagožka. Oba předtím, než se přestěhovali do Londýna, vyučovali jako mimořádní profesoři hudby a jazyků na Univerzitě Brighama Younga-Idaho.

Vesna a Igor Gruppmanovi (Srbsko a Ukrajina): Houslisté Igor a Vesna Gruppmanovi, kteří jsou nositeli ceny Grammy, se poznali na Moskevské konzervatoři a od té doby se těší neuvěřitelně úspěšné hudební kariéře v oblasti hudebních představení, dirigování a výuky. Nyní žijí v nizozemském Rotterdamu, kde Igor působí jako koncertní mistr Rotterdamské filharmonie a Vesna učí hře na violu na Rotterdamské konzervatoři.

Constanze a Wolfgang Gebauerovi (Rakousko a Německo): Tito uznávaní operní pěvci se poprvé setkali na pódiu a od té doby ho neopustili; vystupují společně v operách, muzikálech a na koncertech po celé Evropě.

Naura (Španělsko): Naura vystudovala hudbu ve dvou španělských institucích a vystupuje na četných koncertech jako sólová sopranistka doprovázená mimo jiné symfonickým orchestrem Navarra Symphony Orchestra či skupinou Pamplonesa Band.

Ruth Lorenzová (Španělsko): Ruth je známá především díky dosaženému 5. místu v soutěži X Factor U.K.; pyšní se úspěšnou sólovou kariérou se třemi hitparádovými alby, čtyřmi turné po Španělsku a zejména jedním z historicky nejlepších španělských umístění v hudební soutěži Eurovize.

Alex Sharpeová (Irsko): Alex je nejvíce známá jako členka skupiny Celtic Woman nominované na cenu Grammy; vystupuje v rozličných muzikálech a sólových představeních po celém světě.

Salome Moanaová (Švýcarsko): Salome získala bakalářský a magisterský titul na Hudební akademii ve švýcarské Basileji a je nadějnou improvizační jazz-popovou hudebnicí, která vydala své debutové album v roce 2020 a další plánuje vydat na jaře 2023.

Louis a Per Herreyovi (Švédsko): Louis a Per Herreyovi jsou dva ze tří členů chlapecké skupiny The Herreys, kteří v roce 1984 vyhráli soutěž Eurovize, což odstartovalo kariéru čítající deset studiových alb a obrovské úspěchy na mnoha turné.

Výběr repertoáru

Zatímco loňský program obsahoval převážně nádherné instrumentální skladby, letos byl kladen důraz na uvedení skladeb instrumentálních i vokálních. Z tohoto důvodu požádal produkční štáb o pomoc Jenny Oaks Bakerovou, hlavní účinkující loňského koncertu, která se spojila s oceňovaným skladatelem Kurtem Bestorem, aby vytvořili nové aranže oblíbených evropských vánočních koled, které by odrážely jedinečná témata letošního koncertu.

  • Předehra: Orchestr
  • Tu Scendi Dalle Stelle: Naura
  • Nu Tändas Tusen Juleljus: Herreyovi
  • O Tannenbaum: Gebauerovi
  • Holly & Ivy: Salome
  • O Come All Ye Faithful: Tyndale-Biscoeovi
  • Carol of the Bells: Gruppmanovi
  • Joy to the World: Ruth
  • In the Bleak Midwinter: Alex
  • Závěr: O Holy Night v podání všech

Když měli účinkující určit svou oblíbenou část koncertu, několik z nich zmínilo původní Bestorovu aranž vánoční klasiky O Holy Night. Uznávaný klavírista Jack Tyndale-Biscoe k tomu poznamenal: „Chováme naději, že ti, kteří budou koncert poslouchat, zejména pak tuto poslední skladbu, a to jak [ti] naší víry, tak mnozí naši další přátelé, budou možná podníceni k větší úctě k této posvátné noci v historii lidstva, pocítí, jak jim do duše a do srdce vstupuje více světla, zatímco budou přemýšlet o daru v podobě Spasitele, a nakonec pocítí i více lásky, když budou přemítat o podstatě vánočních svátků, kterou je vděčnost a dávání.“

Hledání vhodné lokality

Někdy se správná cesta ukáže až poté, co podnikneme první krok do neznáma. Tak tomu bylo i v případě letošního koncertu. Záměrem bylo najít místo, které by jedinečným způsobem propojilo diváky s Ježíšovou dobou prostřednictvím zřícenin z období tehdy vládnoucí Římské říše. Naneštěstí mnohé známější italské památky byly příliš nákladné. Při hledání účinkujících se Cordray seznámil s Ruth Lorenzovou, jednou z nejjasnějších španělských hvězd, která mu představila místo ve španělské Méridě, které je na seznamu světového dědictví UNESCO a kde se nacházejí ruiny hlavního města někdejší římské provincie, které bylo založeno pouhých 25 let před Kristovým narozením. Po několika rozhovorech vydala tamější správa souhlas s natáčením u této římské architektonické památky, a to se uskutečnilo letos v říjnu.

Sólistka Alex Sharpeová o tomto místě řekla: „Prostředí římského amfiteátru ve španělské Méridě bylo dechberoucí a okamžitě mě přeneslo zpět v čase – stát na onom pódiu a zpívat pod hvězdami mi pomohlo představit si Marii a Jozefa, jak v nesmírně skromném prostředí přivádějí na svět Spasitele, a ono očekávání naděje, které bylo tehdy ve vzduchu.“

Vyprávění vánočního příběhu

Loňský koncert skvěle moderoval dánský herec Tomas Kofod, který v minulosti ztvárnil posvátnou roli Ježíše Krista v církevním filmu The Testaments. Tentokrát produkční tým hledal ženský hlas a podařilo se mu najít talentovanou Savannah Stevensonovou z Velké Británie, v níž mnozí členové Církve nejspíš rozpoznají herečku, která ztvárnila Marii, Kristovu matku, v Biblických videích vydaných Církví Ježíše Krista. Podle Cordraye vnesla Stevensonová „do role vypravěče vřelost a profesionalitu“.

Jakmile se produkčnímu týmu podařilo získat talent v podobě Savannah Stevensonové, začal hledat místa ve Spojeném království, kde by bylo možné mluvené slovo natočit. Při hledání dokonalého viktoriánského místa navrhli místní členové Církve Muzeum Charlese Dickense v Londýně. To Cordrayovi otevřelo zcela nové obzory, protože v tom spatřil příležitost čerpat při psaní scénáře z Dickensova klasického příběhu Vánoční koleda. Koneckonců, jak říká Cordray, „je zřejmé, že Vydřigrošova cesta je cestou duchovní, na níž se učí stát se více takovým, jako je Kristus. Není to snad to, o co usilujeme my všichni?“

Produkční tým měl navíc již od začátku v úmyslu zamyslet se i nad tím, jak různé prvky Vánoc, které se často považují spíše za světské (např. vánoční stromky, cukrové hůlky, zvonečky, punčochy, cesmínové věnce atd.), ve skutečnosti souvisejí s Kristem. Tuto myšlenku nakonec dovedli do konce, a proto se mnoho těchto symbolů v programu objeví a proto byl i samotný název koncertu upraven na Svědkové Vánoc – symboly Krista.

Prožívání ducha Vánoc prostřednictvím hudby

Pro producenty nakonec nebylo těžké znovu zachytit onoho nádherného ducha, který doprovázel první koncert Svědkové Vánoc, protože i letošní koncert se zaměřuje na skutečný důvod vánočních oslav – na Ježíše Krista. „[Bůh] dodal celému představení božskou jiskru,“ poznamenala operní pěvkyně Constanze Gebauerová, „aby ji mohli pocítit všichni“, bez ohledu na původ, národnost či náboženskou příslušnost.

Matouš v Novém zákoně píše: „Kdežkoli shromáždí se dva neb tři ve jménu mém, tuť jsem já u prostřed nich.“ (Matouš 18:20.) Kvůli koncertu Svědkové Vánoc – symboly Krista se v Jeho jménu shromáždily doslova zástupy Svatých – od filmového štábu přes účinkující až po mnoho překladatelů, kteří koncert zpřístupnili v 31 různých jazycích. Jak všichni jednohlasně dosvědčí, Ježíš Kristus byl během tohoto jedinečného projektu skutečně „u prostřed nich“.

Jak je možné koncert sledovat

Koncert je natočen v angličtině a bude vysílán ve 31 jazycích. Bude dostupný na oficiálních církevních kanálech včetně: PrinesteSvetloSvetu.org, národních stránek Církve pro Českou republiku a církevního účtu na YouTube a Facebooku od neděle 11. prosince 2022 od 18:00 SEČ do poloviny ledna 2023.

K programu budou dostupné i činnosti pro děti a jejich rodiny, které naleznete na stránkách PrinesteSvetloSvetu.org.

Další materiály včetně vánočního kalendáře s náměty na službu, plakátů, kartiček na rozdávání a propagačních videí, naleznete brzy rovněž na stránkách PrinesteSvetloSvetu.org.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.