Tisková zpráva

Celosvětové zasvěcující shromáždění pro mladé dospělé se starším a sestrou Hollandovými

Opětovné vysílání

Připojte se 8. ledna 2023 k dalším mladým svobodným ve věku 18 až 30 let, sezdaným nebo svobodným, ke sledování celosvětového zasvěcujícího shromáždění se starším Jeffreym R. Hollandem z Kvora Dvanácti apoštolů a jeho manželkou, sestrou Patriciou T. Hollandovou. Promluví z arény M. Anthony Burns Arena v areálu univerzity Utah Tech University v utažském St. George v USA před publikem, které budou tvořit mladí dospělí.

YA 2023 Elder Holland 01
YA 2023 Elder Holland 01
Starší Jeffrey R.Holland asestra Patricia T.Hollandová2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Naplánujte si již nyní, že pozvete své přátele a že se s nimi shromáždíte, abyste si vyslechli inspirovaná poselství jednoho z Pánových žijících apoštolů určená právě vám. V Severní a Jižní Americe bude možné sledovat živé vysílání v rámci místních akcí v neděli 8. ledna 2023 od 18 hodin standardního horského času. V ostatních oblastech budete mít příležitost sledovat opětovné vysílání společně s druhými v neděli 15. ledna během odpoledne a večera.

Vysílání můžete také sledovat prostřednictvím církevního satelitního systému, na stránkách broadcasts.ChurchofJesusChrist.org (k dispozici po dobu dvou týdnů).

Videosoubory, textové soubory a soubory obsahující pouze audio ze zasvěcujícího shromáždění dostupné v 41 jazycích bude možné nalézt po uplynutí minimálně dvou týdnů od vysílání v Knihovně evangelia v oddíle „Dospělí/Mladí dospělí“.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.