Tisková zpráva

Celosvětové zasvěcující shromáždění pro mladé dospělé se starším a sestrou Soaresovými

Mladí dospělí z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou zváni, aby přilnuli těsněji k Ježíši Kristu prostřednictvím sledování celosvětového zasvěcujícího shromáždění pro mladé dospělé 18. února 2024.

<p>Starší Ulisses Soares a sestra Rosana Soaresová</p>
Starší Ulisses Soares a sestra Rosana Soaresová2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Starší Ulisses Soares z Kvora Dvanácti apoštolů a jeho manželka Rosana se podělí o poselství určená přímo mladým dospělým ve věku 18 až 30 let. Starší a sestra Soaresovi nedávno učili, jak mohou mladí dospělí obdržet osobní vedení od Boha, prohlubovat svou víru a připravovat se na věčné manželství a rodinu. Únorové zasvěcující shromáždění je další příležitostí naslouchat apoštolovi Ježíše Krista a pociťovat Ducha.

Mladí dospělí jsou povzbuzováni, aby se zasvěcujícího shromáždění zúčastnili se svými přáteli a následně diskutovali o tom, jak žít v souladu s tím, čemu se během tohoto shromáždění naučili.

Jak sledovat

Vysílání bude dostupné v několika evropských jazycích na stránkách broadcasts.ChurchofJesusChrist.org od 24-25. února.

Jedná se o tyto jazyky:

albánština, arménština, bulharština (s titulky), čeština, dánština (s titulky), estonština (s titulky), finština (s titulky), francouzština, chorvatština (s titulky), islandština (s titulky), italština, litevština, lotyština, maďarština (s titulky), němčina, nizozemština (s titulky), norština (s titulky), polština, rumunština (s titulky), řečtina (s titulky), slovenština, slovinština, srbština (s titulky), španělština, švédština (s titulky) a ukrajinština.

Sledujte zasvěcující shromáždění později na vyžádání na stránkách Knihovna evangelia.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.