Tisková zpráva

Celosvětoví vedoucí Svatých posledních dnů podporují opatření, jež napomáhají duchovnímu uzdravení obětí náboženské perzekuce

Starší Jeffrey R. Holland a sestra Sharon Eubanková se virtuálně zúčastnili summitu ve Windsoru

Duševní a emoční zdraví milionů lidí v uprchlických táborech a podpora, kterou potřebují k vyjadřování náboženské víry, bylo tématem konference 2021 AMAR Windsor Dialogue Conference, která se uskutečnila 21.–23. června v historické budově Cumberland Lodge v anglickém Windsoru.

Starší Jeffrey R. Holland, apoštol Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, a sestra Sharon Eubanková, presidentka organizace Latter-day Saint Charities, se této celosvětové události zúčastnili prostřednictvím aplikace Zoom. Konferenci uspořádala baronka Emma Nicholsonová, předsedkyně nadace AMAR, a vedl ji ctihodný reverend dr. Alastair Redfern z anglikánské církve. Na summitu se setkali církevní vedoucí, vědečtí pracovníci a vládní představitelé, aby se vyjádřili k dopadům náboženské perzekuce po celém světě.

Starší Holland zdůraznil, že humanitární krizi, která vyhnala z domovů 90 milionů uprchlíků, „nemůžeme jen hasit tím, že ji zasypeme penězi“. „Musíme zajistit, aby tito lidé měli k dispozici také něco mnohem mocnějšího než to, něco nehmotnějšího. A tím je právě náboženská víra, která posiluje jejich identitu.“

„Usilujme o to, abychom jim poskytli příležitost mít nadále svou naději, svou možnost projevu, svou lásku k Bohu či svůj vztah s Bohem v jakékoli formě.“

Starší Holland zdůraznil zásadní postavení hudby při náboženském uctívání a při posilování vědomí vlastní hodnoty jednotlivce mezi uprchlíky a lidmi, kteří byli vnitřně vysídleni. „Musíme lidem umožnit, aby mezi sebou měli to, co je sbližuje a co je činí tím, čím jsou, přičemž hudba bude jedním z těchto vlivů, stejně jako jím je i pro nás. Jsou spojeni tímto úžasným poutem.“

Windsorská konference věnovala zvláštní pozornost neutěšené situaci, v níž se nachází utlačovaná náboženská menšina Jezídů ze severního Iráku. Baronka Nicholsonová popsala, jak teroristické skupiny útočily na jejich kulturní projevy: „Hudba je součástí každé víry, avšak Jezídové neměli v táborech dovoleno se hudbě věnovat – příslušníci ISIS stříleli jejich kněze.“

Profesor Michael Bochman, profesor hry na housle a komorní hudby na konzervatoři Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, vylíčil jak nadace AMAR a její partneři podpořili kulturní a hudební potřeby Jezídů, a to včetně nahrávání a propagace jezídské hudby a sborového zpěvu. Vyjádřil také vděčnost organizaci Latter-day Saint Charities za její podporu nadace AMAR a řekl, že spolupráce se sestrou Sharon Eubankovou a baronkou Nicholsonovou je „velmi významným bodem v mém životě. Jezídům, kteří žijí v táborech, jsme přinesli radost, vytvořili jsme pěvecký sbor a přispěli jsme k zachování náboženské hudby Jezídů.“

Pro uprchlíky, kteří v táborech žijí průměrně 11 let, je péče o jejich duševní a emoční zdraví nepostradatelná. Sestra Sharon Eubanková řekla: „Mnozí, mnozí z nich zažili to, že členové jejich rodiny byli před jejich očima zabiti, nebo se sami stali oběťmi hrůzného sexuálního násilí či mnoha jiných děsivých činů. A takové trauma je jako časovaná bomba ukrytá v jejich nitru, která může kdykoli vybuchnout. Je třeba ho pozvolna ventilovat v bezpečném prostředí a vypořádávat se s ním s velikou zručností, jinak tento člověk navždy ustrne na této křižovatce.“

Sestra Eubanková uvedla, že podle studie, kterou v táborech v Jordánsku provedla organizace Center for Mind Body Medicine, 32 procent dospělých uprchlíků ze Sýrie pociťuje tak velikou beznaděj, že už nechtějí dále žít. „Tento problém je příliš velký a akutní na to, aby ho kdokoli vyřešil sám,“ dodala. „Bude k tomu potřeba vytvořit koalici, ve které bude každý mít svou jedinečnou úlohu.“ Latter-day Saint Charities získala společně se svými partnery mnoho cenných zkušeností v různých koutech světa, kde se vyskytují stejně akutní potřeby. Sestra Eubanková poskytla „tři zásadní doporučení“, jež z těchto zkušeností plynou. „Zaprvé – pamatujme, že duchovní uzdravení je mocný lék a je nezbytný při poskytování jakékoli pomoci. Zadruhé – poskytujme základní emoční a duchovní péči, a to včetně příkladů lidí, kteří své obtíže překonali, a vysvětlení, jak se jim podařilo najít úlevu. Zatřetí – pospojujme body emoční a duchovní péče do celkového, konzistentního plánu.“

Boyce Fitzgerald, který má na starosti humanitární pomoc Svatých posledních dnů v území Blízký východ/Afrika-sever, upozornil na účinnou reakci na potřeby jednotlivců a na spolupráci s místními partnery. Stále větší důraz je kladen na pomoc rodinám zajistit si živobytí prostřednictvím vzdělání a soběstačnosti.

Mezi dalšími účastníky konference byli starší Gary B. Sabin, president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů; profesor W. Cole Durham, president mezináboženského fóra G20; profesor Brett G. Scharffs, ředitel Mezinárodního centra pro studium zákonů a náboženství na Univerzitě Brighama Younga; a dr. David M. Kirkham, čestný člen vědecké rady Právnické fakulty BYU.  

V době, kdy náboženská perzekuce nutí miliony lidí k emigraci, starší Sabin poukázal na zkušenost Svatých posledních dnů s náboženskou perzekucí v jejich vlastní rané historii a zdůraznil zásadu náboženské svobody. „Je zodpovědností všech lidí, kteří mají víru a svědomí, aby porozuměli této základní lidské svobodě a zajistili ji pro sebe a všechny své bližní,“ řekl. „Ponaučení z naší historie je pro nás stále živé; je zřejmé, že náboženskou svobodu není možné brát jako samozřejmost.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.