Tisková zpráva

Církev Ježíše Krista darovala 32 milionů amerických dolarů Světovému potravinovému programu

Tyto finanční prostředky zajistí nezbytné potraviny a pomoc v nouzi 1,6 milionu lidí z devíti zemí

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů darovala Světovému potravinovému programu (WFP) Organizace spojených národů 32 milionů amerických dolarů – svůj největší jednorázový příspěvek humanitární organizaci – aby pomohla v boji proti tomu, co WFP nazývá „fatální potravinovou krizí“.

Biskup L. Todd Budge z Předsedajícího biskupstva během své středeční návštěvy v sídle Světového potravinového programu v Římě předal dar předsedovi WFP USA a výkonnému řediteli této organizace Barronu Segarovi a zástupkyni výkonného ředitele WFP pro partnerské a právní vztahy Ute Klamertové.

„Za spolupráci se Světovým potravinovým programem jsme nesmírně vděční, protože víme, že dodá potraviny lidem, kteří je potřebují nejvíce,“ uvedl biskup Budge. „A děkujeme Svatým posledních dnů a přátelům Církve, jejichž finanční oběti tento dar umožnily. Děti Boží jsou díky takovýmto darům o něco šťastnější a každý z nás je o něco svatější.“

Světový potravinový program využije finanční prostředky poskytnuté Církví k zajištění potravin a další nezbytné pomoci pro 1,6 milionu nejzranitelnějších lidí z těchto devíti zemí: Afghánistán, Konžská demokratická republika, Etiopie, Haiti, Keňa, severovýchodní Nigérie, Somálsko, Jižní Súdán a Jemen.

„Tento výjimečný dar od Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů nemohl přijít v krizovější době,“ řekl David Beasley, výkonný ředitel Světového potravinového programu. „Miliony lidí v dnešní době hladovějí a Světový potravinový program usilovně pracuje na tom, aby se jim dostalo potravin, pomoci a naděje – a tento spásný příspěvek nám to umožní zajistit.

Vzhledem k tomu, že celosvětová potravinová krize způsobuje, že miliony dalších lidí ohrožuje hladomor, představuje práce, kterou Světový potravinový program odvádí po boku vlád a partnerských organizací, životně důležitou pomoc. Například v Somálsku Světový potravinový program s cílem zabránit předpokládanému hladomoru navyšuje humanitární pomoc na rekordní úroveň. V Jemenu získává potravinovou pomoc od Světového potravinového programu více než polovina obyvatelstva této země, díky čemuž se daří bránit hladomoru. Zároveň se na pomoc této organizace v podobě potravin, výživy a základních životních potřeb spoléhají miliony rodin v Afghánistánu.

„V této době celosvětové nouze, jež nemá obdoby, jsme vděční za dar Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, který mění situaci,“ uvedl Barron Segar. „Pro naše poslání je velmi důležitá podpora privátního sektoru, která Světovému potravinovému programu umožňuje zvládat rozsah potřebné potravinové pomoci a prací na obnově, jež rodinám v této obtížné době přinášejí stabilitu a útěchu. Jsem přesvědčen, že dar Církve podnítí i další k tomu, aby se k nám připojili a pomohli skoncovat s hladem na celém světě.“

Ute Klamertová dodala: „Tento štědrý dar přijímáme s vděčností a s pevnou důvěrou v to, že ho budeme schopni využít k tomu, abychom poskytli potraviny těm nejzranitelnějším a podali jim v době, kdy trpí nouzí, pomocnou ruku a pomohli jim dostat se mimo nebezpečí, aby dokázali přežít a posílit svoji odolnost.“

Nyní čelí akutní potravinové nejistotě rekordních 345 milionů lidí a 50 milionů se jich ocitá na pokraji hladomoru. Pokud nebudou podniknuty okamžité kroky, bude do konce roku 2022 akutně ohroženo podvýživou na 60 milionů dětí. Dominový efekt války na Ukrajině doprovázený rozsáhlými konflikty, extrémy počasí a socioekonomickými dopady pandemie covidu-19 způsobuje, že lidé, kteří jsou beztak v ohrožení, propadají naprostému zoufalství.

„V srdci se raduji nad tím, že tento dar pomůže milionům podvyživených dětí,“ dodala sestra Camille N. Johnsonová, vedoucí představitelka Pomocného sdružení, organizace pro ženy této celosvětové církve. „Ježíš v srdci chová velkou lásku k dětem. Pláče, když je vidí hladovět. A raduje se i ze sebemenšího úsilí o to, aby se jim dostalo pomoci. Světovému potravinovému programu a všem, kteří jakkoli přispívají, patří velký dík za to, co v této záležitosti dělají.“

Spolupráce Církve Ježíše Krista a Světového potravinového programu započala v roce 2014. V roce 2019 výkonný ředitel Světového potravinového programu David Beasley navštívil církevní podniky a pracoviště sociální péče v Salt Lake City. Obě organizace rovněž spolupracovaly na překlenutí mezer v humanitárním úsilí zaměřeném na potravinovou pomoc během pandemie covidu-19.

Církev Ježíše Krista vynakládá na péči o potřebné z celého světa okolo jedné miliardy amerických dolarů ročně.

O Světovém potravinovém programu

Světový potravinový program Organizace spojených národů je největší humanitární organizací na světě, která v nouzových situacích zachraňuje životy a využívá potravinové pomoci k budování cesty k míru, stabilitě a prosperitě pro ty, kteří se zotavují z následků válečných konfliktů či přírodních katastrof nebo dopadů klimatických změn.

World Food Program USA, organizace se sídlem ve Washingtonu, D.C., hrdě podporuje poslání Světového potravinového programu Organizace spojených národů tím, že podněcuje americké politické činitele, podniky a jednotlivce k tomu, aby podpořili světové hnutí za odstranění hladomoru. Naše vedení a podpora pomáhají upevňovat americkou tradici poskytování potravinové pomoci potřebným rodinám z celého světa. Zjistěte o poslání organizace World Food Program USA něco více.

Humanitární služby Církve Ježíše Krista

Humanitární služby Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zmírňují utrpení, podporují soběstačnost a poskytují příležitosti ke službě. Řídí se nabádáním Ježíše Krista, že máme sytit hladové, napájet žíznivé, poskytovat přístřeší pocestným, šatit nahé a navštěvovat nemocné a sužované.

Humanitární úsilí Církve umožňují štědré dary a dobrovolnická práce Svatých posledních dnů a přátel Církve. Tito dobrovolníci každý rok při různých projektech sociální péče přispívají prací v rozsahu odpovídajícím více než milionu pracovních dní.

Církev financuje humanitární a rozvojové projekty ve 195 zemích a teritoriích a pomáhá lidem bez ohledu na rasu, náboženské přesvědčení či národnost. Pomoc, kterou poskytuje, je založena na základních zásadách osobní zodpovědnosti, místní podpory, soběstačnosti a udržitelnosti.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.