Tisková zpráva

Církev Ježíše Krista zajistila největší skupinu dobrovolníků na Speciálních olympijských světových hrách 2023

Více než 700 mladých dospělých prostřednictvím církevní konference zaměřené na službu pomáhalo jako dobrovolníci na speciální olympiádě v Berlíně

Více než 700 mladých dospělých z řad členů a přátel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se minulý týden sešlo v Berlíně na celoevropské konferenci zaměřené na službu, jejímž hlavním programem byla dobrovolnická činnost na Speciálních olympijských hrách 2023. Jako dobrovolníci byli pozváni i na velký zahajovací ceremoniál, kterého se na berlínském Olympiastadionu zúčastnilo přibližně 50 000 diváků.

Konference zaměřená na službu začala v pátek 16. června 2023 a skončila v neděli 25. června. Účastníci konference přijeli z celého světa, celkem ze 48 zemí, přičemž většina byla z Evropy.

Součástí organizačního týmu církevní konference byli i dva mladí lidé – Dan Winkler z Německa a Tabita Aversaová z Brazílie. „Všechny prvky této konference byly zaměřeny na pomoc druhým,“ říká Tabita. „Naším hlavním programem bylo pomáhat po celý den na speciální olympiádě a na večer jsme měli naplánované další činnosti,“ pokračuje. „Doufám, že všichni pociťovali lásku, kterou Bůh chová ke všem svým dětem. Tato láska mě motivovala k tomu, abych pomohla s touto konferencí, a doufám, že všichni pociťovali totéž, když společně trávili čas a dělali něco dobrého pro druhé,“ řekla na závěr Tabita.

„Tato konference byla trochu jiná než ty, které obvykle pořádáme, protože nešlo jen o to, abychom si společně užili zábavu, popovídali si nebo se duchovně posílili, ale také o to, kolik času, sil a talentu můžeme věnovat ve službě druhým,“ říká Dan. „V případě speciální olympiády jde o službu pro lidi z naší společnosti, kteří potřebují mimořádnou podporu. V některých oblastech mají nevýhody, což vyžaduje vyšší míru nasazení, než jaká by byla pro takovéto setkání normálně potřebná,“ pokračuje. „Doufám, že všichni účastníci pocítili tohoto výjimečného ducha služby a zprostředkovali ho lidem v dalších částech světa. To se pak může stát něčím mnohem větším než jen dobrou vzpomínkou na konferenci, ale dokonce hnutím, které nás spojí napříč všemi hranicemi se všemi lidmi kolem nás,“ řekl na závěr Dan.

Církev v Evropě zajistila ubytování, stravu a společenské činnosti pro všechny účastníky konference, mezi nimiž byli členové a přátelé Církve ve věku od 18 do 35 let. Organizátoři speciální olympiády zajistili dobrovolníkům veřejnou a kyvadlovou dopravu, vybavení a školení a pověřili je více než 21 úkoly. Dobrovolníci se mohli zapojit buď po dobu pěti dnů, nebo po celou dobu.

„Spolupráce s velkými skupinami, jako je Církev Ježíše Krista, je příjemnou zkušeností pro tyto skupiny i pro nás,“ říká Oliver Büttel, manažer dobrovolníků speciální olympiády. „Skupiny vždy drží pohromadě a pomáhají si, protože jsou spolehlivé a důvěryhodné. Mají velký podíl na tomto dobrovolnickém projektu“, pokračuje Büttel. „Doufáme, že se díky pomoci Církve zvýší ve společnosti povědomí o inkluzi, a to nejen kvůli důležitosti samotného tématu, ale také kvůli velikosti a potřebnosti této významné multisportovní akce.“

Všichni účastníci se nejprve museli zaregistrovat jako dobrovolníci na speciální olympiádě a poté se mohli přihlásit na církevní konferenci věnovanou službě. Dobrovolnické směny probíhaly po celý den na osmi oficiálních olympijských sportovištích v Berlíně. Po večerech Církev pořádala společenské akce, včetně tanečních zábav, plážové párty, letního kina, karaoke, workshopů a také velké nedělní bohoslužby.

„Všechno, co děláme, je velmi hodnotné a já se díky tomu cítím velmi dobře,“ říká Samuel Tessa, mladý dobrovolník z Francie. „Celkově je kolem nás tolik pozitivních věcí. Prostě se staráme jeden o druhého a o tom to celé je,“ pokračuje Tessa.

Spolupráce s organizátory speciální olympiády vznikla díky prosté nabídce, která vzešla od misionářského páru z řad starších členů, jenž slouží v Berlíně. V Církvi Ježíše Krista mohou členové různého věku pracovat jako dobrovolníci na plný úvazek a vykonávat přitom rozmanité úkoly v místě svého bydliště, nebo v zahraničí.

„Ve své profesi jako učitel tělocviku jsem pracoval s dětmi se speciálními potřebami,“ řekl Robert Swift, misionář z řad starších členů pocházející z Las Vegas. „Chtěl jsem něco podobného dělat i během své misie v Berlíně a na internetu jsem zjistil, že pořadatelé speciální olympiády hledají dobrovolníky. Informovali jsme je, že máme k dispozici mnoho mladých lidí, kteří by rádi sloužili druhým a pomohli při olympijských hrách jako dobrovolníci,“ pokračuje Swift.

Informace o této nabídce se rychle rozšířila mezi mladými dospělými v Evropě i ve světě, společně s přáním setkat se jako zástupci různých zemí a kultur a pomoci druhým prostřednictvím tohoto přínosného projektu. Předsednictvo území Evropa se rozhodlo tuto jedinečnou konferenci zaměřenou na službu během speciální olympiády podpořit, aby tak mladým dospělým poskytlo příležitost projevit svou lásku k Bohu tím, že budou pomáhat druhým, a upevnit ducha jednoty a sounáležitosti.

„Poprvé vidím tak velkou skupinu mladých svobodných, kteří dělají něco tak prospěšného, radostného a mocného, a to nejen pro Církev, ale pro širokou veřejnost, společně s ostatními lidmi a pro ně,“ řekl starší De Feo, president církevního území Evropa-střed. „To je něco, co bychom měli v budoucnu dělat stále častěji,“ pokračoval. „Když sloužíme lidem ve svém okolí, pomáháme stejně, jako to dělal Ježíš Kristus, a díky tomu cítíme, že se můžeme stát více takovými, jako je On, a naše povaha se mění.“

Na otázku, zda by si přál, aby i na dalších místech v Evropě takto členové sloužili druhým, starší De Feo odpověděl: „Myslím si, že bychom měli šířit toto povědomí a chuť pomáhat druhým, abychom i v ostatních zažehli více těchto pozitivních pocitů. Stane se to zdrojem duchovní energie a mnoho dalších lidí pocítí touhu pomáhat druhým. Když se spojíme a budeme pokračovat v konání dobra, dokážeme velké věci,“ řekl na závěr starší De Feo.

Speciální olympijské světové hry jsou největší inkluzivní sportovní akcí na světě, během níž soutěží ve 26 disciplínách přibližně 7 000 sportovců s postižením. Letos na těchto hrách pomáhalo více než 12 000 dobrovolníků z celého světa.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.