Vedení a organizační struktura

Předsednictvo území Evropa

Správa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je zajišťována skrze zeměpisná území. Ve Spojených státech a v Kanadě na každé území dohlíží člen Předsednictva kvor Sedmdesáti, které sídlí v Salt Lake City v Utahu. Na další území dohlížejí president území a dva rádci, kteří jsou obvykle členy kvor Sedmdesáti a žijí v území, které vedou.

První předsednictvo

První předsednictvo je nejvyšším řídícím orgánem Církve. Členové Prvního předsednictva jsou zvláštními svědky jména Ježíše Krista, kteří jsou povoláni k tomu, aby o Něm učili a vydávali o Něm svědectví po celém světě.

Kvorum Dvanácti apoštolů

Kvorum Dvanácti apoštolů je druhým nejvyšším řídícím orgánem Církve. Jeho členové cestují po celém světě jako zvláštní svědkové jména Kristova a slouží pod vedením Prvního předsednictva.