Tisková zpráva

Církev rozšiřuje vedoucí role pro dorůstající pokolení v Evropě

Více než padesát mladých dospělých bylo povoláno jako poradci z řad dorůstajícího pokolení v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů pro území Evropa, osm bylo povoláno jako územní poradci.

rising generation advisors 01Download Photo

Poradci z řad dorůstajícího pokolení se budou pod vedením územního předsednictva radit s místními církevními vedoucími a na radách vedoucích budou přispívat pohledem z perspektivy mládeže, mladých dospělých a misionářů. Spolu s dalšími mladými svobodnými se připojí k misionářům na plný úvazek a budou mentory mladých lidí na cestě smlouvy.

„Naše dorůstající pokolení nám do života přináší nový pohled a moc. Jejich talenty, náměty, názory a energie obohacují Církev a rovněž pozvedají a inspirují jednotlivce, obce a společenství po celé Evropě,“ řekl starší Erich W. Kopischke, první rádce v předsednictvu území Evropa.

Tyto nové role reflektují výzvu presidenta Nelsona, aby dorůstající pokolení zastávalo velkou úlohu při shromažďování Izraele a urychlování práce na spasení tím, že budou pojítkem, podporou a mentory pro mladé lidi z celého území Evropa.

„Mít výsadu být povolán sloužit dorůstajícímu pokolení a hledat náměty, jak tomuto pokolení pomoci dosáhnout jeho plného potenciálu v živé Církvi, je jedinečné,“ uvedl Daniel Pail, poradce z řad dorůstajícího pokolení z Vídně.

Správa Církve je zajišťována místními kongregacemi, které se nazývají sbory a odbočky, oblastními uskupeními kongregací, které se nazývají kůly a okrsky, většími zeměpisnými územími a celosvětovými řídícími orgány v ústředí Církve, které se nachází v Salt Lake City v americkém Utahu. Role poradců z řad dorůstajícího pokolení rozšiřuje vedoucí role mladých dospělých v daném území a staví na tom, že v radách a výborech Církve na všech úrovních spolu slouží lidé všech věkových skupin.

Chcete-li se o vizi týkající se dorůstajícího pokolení dozvědět více, podívejte se na zasvěcující shromáždění pro mladé dospělé Jak se stát opravdovými mileniály a na zasvěcující shromáždění pro mládež Naděje Izraele, obě s presidentem Nelsonem.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.