Tisková zpráva

Církev slaví 10 let spolupráce s organizací UNICEF

Vedoucí představitelé organizace UNICEF USA navštívili v Salt Lake City místa zaměřená na církevní humanitární činnost

Ve čtvrtek 12. ledna 2023 si představitelé organizace UNICEF USA prohlédli v utažském Salt Lake City místa, kde se Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů věnuje humanitární činnosti. UNICEF a Církev slaví deset let spolupráce zaměřené na pomoc dětem v nouzi po celém světě.

Delegáty přijali čelní představitelé Církve a církevní Oddělení služeb sociální péče a podpory soběstačnosti v církevním ústředí. Ve středu večer se na náměstí Temple Square zúčastnili večeře se starším Garym E. Stevensonem z Kvora Dvanácti apoštolů, předsedajícím biskupem Géraldem Caussém, generální presidentkou Pomocného sdružení Camillou N. Johnsonovou a Blainem R. Maxfieldem, výkonným ředitelem Služeb sociální péče a soběstačnosti.

„Jsme za dlouholetou spolupráci s organizací UNICEF USA velmi vděční. Její práce v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodinu, které se věnuje po celém světě, úzce souvisí s celosvětovým zaměřením Církve na výživu dětí v raném věku. Snažíme se řídit Kristovým nabádáním, abychom milovali své bližní a sloužili jim,“ uvedl biskup Caussé.

„Jsme nadšeni touto příležitostí spolupracovat s organizací UNICEF USA, a pomáhat tak zajišťovat dětem lepší výživu, díky níž jsou zdravé,“ řekla presidentka Johnsonová.

„Jsem doslova ohromen vším, co jsme viděli,“ uvedl Michael Nyenhuis, president a generální ředitel organizace UNICEF USA, během své vůbec první návštěvy Salt Lake City. Nyenhuis působí v New Yorku. „Nejste jen dobrodinci. Jste k tomu skutečně povoláni a domnívám se, že nábožensky založení lidé jsou díky tomu, že jsou k tomto dílu povoláni, ještě oddanější,“ řekl Nyenhuis.

Vedoucí představitele organizace UNICEF USA provázela při prohlídce humanitárního střediska a náměstí Welfare Square Sharon Eubanková, ředitelka Oddělení humanitárních služeb celosvětové Církve.

„Doufám, že si povšimnete třech skutečností,“ řekla sestra Eubanková skupině. Doufám, že si povšimnete známek toho, že se lidé snaží svou víru v Ježíše Krista přetavit v nějaké reálné úsilí. Doufám, že si povšimnete, že chovají úctu k důstojnost lidské duše, a to všech lidí, bez ohledu na jejich víru, tradice nebo politické přesvědčení. A doufám, že bude patrné, že étos dobrovolné služby bez nároku na odměnu zvnějšku má dobrý vliv na předivo sociálních vztahů a na lidskou duši.“

Představitelé organizace UNICEF USA se na náměstí Temple Square také setkali s Předsedajícím biskupstvem Církve.

„Podle mě existuje několik oblastí, v nichž můžeme s Církví opravdu účinně spolupracovat, a jednou z nich je oblast očkování,“ vysvětlil Nyenhuis. „A pak je tu oblast výživy. V současné době jsme svědky obrovské výživové krize u dětí na celém světě.“

Historie spolupráce

Církev Ježíše Krista poskytla v roce 2013 organizaci UNICEF Jordánsko pomoc s očkováním. V roce 2014 se Církev připojila ke sdružení partnerských organizací v rámci podpory programů zaměřených na vymýcení mateřského a novorozeneckého tetanu.

Díky podpoře Církve bylo 10 milionů žen očkováno vakcínou, která chrání před mateřským a novorozeneckým tetanem, což přispělo ke snížení počtu zemí, kde je toto onemocnění ve velké míře rozšířeno, z 50 na 12.

První partnerství zaměřené na pomoc v krizových situacích bylo navázáno v roce 2015 a jeho cílem byla pomoc uprchlíkům v Evropě. V rámci partnerství Učení pro život, které se v roce 2018 rozběhlo v Demokratické republice Kongo, Keni, Súdánu a Ugandě, získalo pomoc více než 115 000 dětí. V roce 2021 se Církev připojila k celosvětovému úsilí zaměřenému na distribuci vakcíny proti covidu-19.

„Od té doby jsme po celém světě dodali 1,8 miliardy dávek vakcíny a pomohli krizi vyvolanou covidem-19 sice nikoli ukončit, ale alespoň ji rozhodně dostat do stavu, kdy je mnohem lépe zvladatelná,“ poznamenal Nyenhuis.

Kromě toho se Církev v loňském roce zapojila do celosvětového programu organizace UNICEF No Time to Waste zaměřeného na prevenci a léčbu dětské podvýživy.

„Toto celosvětové úsilí je v souladu zejména s posláním Pomocného sdružení Církve, jehož cílem je zmírňovat utrpení, což se vztahuje i na děti trpící podvýživou,“ uvedla presidentka Johnsonová. „Projevujeme lásku k dětem z celého světa a jsme odhodláni pracovat na tom, abychom pomohli ukončit život ohrožující formy podvýživy a zajistit malým dětem zdravější a šťastnější život.“

„Nikdo nedokáže lépe než UNICEF vyrazit tam, kde je situace nejtěžší, a vytrvat nejdéle, aby zajistil, že nejzranitelnější děti budou mít přístup k tomu, co potřebují,“ dodala sestra Eubanková. „Tam, kde Církev možná nemá své kongregace, kanceláře ani nákladní auta, je UNICEF, a vaše odhodlání pomáhat neochvějně dosahuje svého naplnění. A myslím, že je zřejmé, jaké to nese výsledky.“

„Byl jsem dnes svědkem toho, že Církev skutečně žije svým posláním, které jí dal Ježíš, aby byla Jeho rukama a nohama jak mezi vlastními členy, tak také po celém světě,“ uzavřel Nyenhuis.

„Klíčovou prioritou Církve je poskytovat pomoc zaměřenou na zmírňování narůstajícího hladu a podvýživy po celém světě,“ řekl Maxfield. „Naše příspěvky a spolupráce s organizací UNICEF USA pomáhají nejzranitelnějším dětem a matkám po celém světě.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.