Oficiální prohlášení

Vyjádření podpory lidem postiženým zemětřeseními v Turecku a v Sýrii

Předsednictvo území Evropa-střed dnes v reakci na ničivá zemětřesení, která zasáhla Turecko a Sýrii, vydalo toto prohlášení:

Jsme hluboce zarmouceni tragickou ztrátou mnoha životů v důsledku zemětřesení, která zasáhla Turecko a Sýrii. Vyjadřujeme své sympatie a podporu lidem v těchto zemích, zatímco se vyrovnávají s následky této nesmírné tragédie.

Společně se Svatými posledních dnů z celé Evropy se za ně modlíme ve chvíli, kdy se začínají vzpamatovávat z této katastrofy. Církev právě komunikuje s dalšími dobročinnými organizacemi, jak na celosvětové, tak na místní úrovni, ve snaze nabídnout pomoc.

předsednictvo území Evropa-střed

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Starší Massimo De Feo

Starší Erich W. Kopischke

Starší Rubén V. Alliaud

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.