Tisková zpráva

Délka nedělního shromáždění s osobní účastí je od září upravena

Začátkem září obdrželi místní vedoucí Církve dopis se zásadami a podrobnostmi, které mají pomoci vedoucím pečlivě upravit podobu církevních shromáždění a akcí v závislosti na místních potřebách a podmínkách v souladu s místními předpisy.

Nedělní shromáždění se nyní skládá pouze z jedné části, a to ze shromáždění svátosti ve standardní délce 60 minut. Další části shromáždění (Nedělní škola, Pomocné sdružení, Kvorum starších, kvora Aronova kněžství, Mladé ženy a Primárky) se nekonají s osobní účastí. Místní vedoucí mají možnost pořádat na úrovni kongregací nedělní virtuální třídy pro společné studium evangelia přes internet.

Bezpečnostní a hygienická opatření se i nadále řídí vládními nařízeními a pokyny danými církevními vedoucími. První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytlo aktualizované pokyny, aby pomohlo vedoucím a členům Církve bezpečně zvyšovat zapojení do bohoslužeb a dalších činností během pandemie COVID-19. Osobní účast na shromážděních svátosti zůstává i nadále možností, nikoli požadavkem.

Od listopadu je možné pořádat z pověření presidenta Kvora Dvanácti apoštolů a v souladu s tím, co umožní místní podmínky a technické prostředky, konference kůlu, a to buď virtuálně, nebo za pečlivého uplatňování sociálního odstupu, podle toho, co bude vhodné.

„Jsme vděčni za inspirovanou pastýřskou službu a za v domově soustředěné a Církví podporované úsilí, díky nimž může dílo Páně v současných podmínkách spět kupředu,“ uzavřelo dopis První předsednictvo.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.