Tisková zpráva

Evropská komise pozvala mormonského představitele na vrcholné setkání s náboženskými vůdci

Starší Patrick Kearon z předsednictva území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů společně se čtrnácti vůdčími představiteli dalších křesťanských, muslimských, židovských, buddhistických a hinduistických náboženství diskutovali o výzvách, kterým čelí evropské národy vzhledem k nárůstu antisemitismu a nenávistných postojů k muslimům.

Toto letošní setkání hostil Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, společně s Antoniem Tajanim, místopředsedou Evropského parlamentu.

Během debaty se náboženští vůdci podělili o svůj pohled a doporučení týkající se toho, jak přistupovat k radikalizaci a diskriminaci. Starší Kearon zdůraznil, jak je důležité, aby mladí lidé měli „zápal pro věc a vizi“. Řekl: „Mnoha mladým lidem schází zápal pro věc a vize, jež by jim pomohly činit v životě správná rozhodnutí. My, jakožto náboženští vedoucí, máme primární zodpovědnost za to, abychom je skrze své vedení vybavili hodnotami a zásadami, se kterými se budou moci ztotožnit a přijmout je za své. Také jim musíme poskytovat příležitosti k vzájemné službě – jak uvnitř našich náboženských společenství, tak i mimo ně.“ V době, kdy jsou náboženské hlasy zjevně vytlačovány z veřejných diskusí, zmínil starší Kearon také to, „jak je důležité, aby se církve navzájem podporovaly, když je jedna z nich odsunuta do kouta“.

Chvíli předtím řekl Frans Timmermans v úvodu setkání toto: „Tento dialog nikdy nebyl důležitější. Naše společnosti čelí fundamentálním výzvám a církve a náboženství patří k hercům, kteří mohou hrát důležitou roli v podpoře sociální soudržnosti a v přemosťování rozdílů. Všichni vůdci, kteří jsou zde dnes přítomni, jsou partnery Evropské komise a mohou se podělit o své zkušenosti s bojem proti fundamentalismu a diskriminaci a s budováním vzájemné důvěry a porozumění.“

Antonio Tajani dodal: „Radikalismus a fundamentalismus můžeme přemoci jedině tehdy, budeme-li stát pospolu. Dialog mezi náboženstvími je naprosto zásadní, máme-li ochránit hodnoty naší společnosti. Evropské instituce by měly tento dialog podporovat nejen na úrovni náboženských vůdců a teologických odborníků. Je třeba zapojit mladé lidi. Musíme investovat více nejen do naší ekonomiky, ale také do budoucnosti naší mládeže. Potřebujeme zásady, postupy a metody, které budou v budoucích generacích a společnostech pěstovat a upevňovat takové hodnoty, jako jsou mír, solidarita a úcta k lidské důstojnosti.“

Setkání poskytlo důležité forum pro diskusi o komunitních vztazích, integraci a sociální soudržnosti. Výsledky diskuse budou zahrnuty do Prvního výročního kolokvia o základních právech, které se má konat v Bruselu v říjnu a jehož tématem bude „Tolerance a respekt – prevence a boj proti antisemitismu a nenávisti vůči muslimům v Evropě“.

„Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů byla poctěna tím, že byla pozvána k účasti na tomto dialogu, a vítá snahu Evropské komise zapojovat se společně s náboženskými komunitami do snahy zkvalitňovat život všech lidí v Evropě. Je to uznání jedinečného přínosu a náhledu, který církve mohou nabídnout pro společné dobro,“ řekl starší Kearon po této události.

Lisabonská smlouva již od roku 2009 zahrnuje otevřený, transparentní a pravidelný dialog s církvemi, náboženskými společenstvími i s filozofickými a nekonfesními organizacemi mezi prameny primárního práva. (Čl. 17, SFEU.)

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, křesťanská církev s více než půl milionem členů v Evropě, nedávno v Bruselu otevřela svou kancelář při Evropské unii. Aby mohla lépe sloužit evropské společnosti, snaží se spolupracovat s politickými a institucionálními orgány a oslovuje rovněž mezinárodní neziskové organizace, náboženské organizace a občanské společnosti.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.