Tisková zpráva

Festinord slaví 50. výročí

Letos se této akce zúčastnilo více než 800 mladých dospělých

Festinord doslova znamená „večírek na severu“ a je to každoroční konference určená mladým svobodným dospělým, která se koná ve skandinávských zemích. Poprvé byl uspořádán v roce 1966 ve švédském Stockholmu, aby měli mladí členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni) příležitost strávit spolu pět dnů naplněných různými činnostmi. Konají bohoslužby, účastní se workshopů a projektů služby, sportují a tančí, přičemž nacházejí mnoho nových přátel.

Letos Festinord oslavil své 50. výročí velmi zvláštním způsobem. Konference, která se znovu konala ve Stockholmu, se zúčastnilo více než 800 mladých dospělých z různých zemí. Přestože se konference zaměřuje na členy Církve, jsou na ní vítáni i mladí dospělí jiných vyznání, pokud se zaváží, že budou během daného týdne žít v souladu s mormonskými měřítky.

Starší Paul V. Johnson, první rádce v církevním předsednictvu území Evropa, podtrhl důležitost účasti na těchto zvláštních setkáních. „Pokud patříte mezi mladé svobodné dospělé a přemítáte o tom, zda byste měli jet na Festinord nebo na nějakou jinou konferenci mladých svobodných dospělých, kterou v Evropě pořádáme, pak bych vám řekl: jeďte.“ Dodal, že tyto akce jsou „příležitostí posílit vlastní duchovní soběstačnost a duchovní moc“.

Týdenní program zahrnoval širokou škálu činností. Každé ráno dávalo duchovní setkání neboli duchovní zahájení účastníkům příležitost hledat způsoby, jak se onoho dne více přiblížit k Ježíši Kristu.

V pondělí byla jednou z hlavních činností registrace a ubytování účastníků. Odpolední činnosti efektivně posloužily k tomu, aby se účastníci seznámili a ztratili ostych. V závěru dne se konal první ze čtyř tanečních večerů, které měly každý jiné téma. Ačkoli mnozí z těch, kteří přijeli, nikoho dalšího neznali, ti, kteří se zúčastnili předešlých konferencí, se velmi těšili na to, že se setkají se starými přáteli.

Úterý bylo fyzicky náročnější. Celý den se konala sportovní utkání a činnosti pod širým nebem.  Týmové sporty a činnosti na Festinordu jsou navrženy tak, aby rozvíjely spolupráci a komunikační dovednosti účastníků.

Středeční rozvrh sestával z různých workshopů, které probíhaly po celý den. Mezi těmi, kteří si je připravili, byli lidé nejrůznějších profesí, od učitelů tance a juda až po spisovatele, hudebníky, historiky, producenty videí a náboženské vedoucí. Návštěvníci si mohli vybrat až čtyři workshopy, jichž se zúčastní.

Ve čtvrtek skupina využila blízkosti Stockholmu a navštívila chrám. Odpoledne pak proběhlo svědecké shromáždění pro účastníky a den byl zakončen třetím tanečním večerem onoho týdne.

Páteční ráno bylo věnováno zakončení úterních sportovních utkání. Týden završil „galavečer“ – společenská večeře s tancem – který mnozí považovali za zlatý hřeb týdne. Letos se v rámci oslavy 50. výročí Festinordu při příležitosti tohoto zvláštního galavečera k mládeži přidali i starší účastníci dřívějších konferencí. Byl to velmi pohnutý okamžik, kdy spolu nenuceně konverzovalo několik generací a dělilo se o zvláštní pocity a milé vzpomínky na tuto událost, která dokáže člověku změnit život.

Sobota byla posledním dnem. Během dopoledne se uskutečnilo závěrečné duchovní setkání a účastníci se spolu rozloučili. Většina z nich slíbila, že se vrátí a znovu se s ostatními setká na některé z budoucích konferencí. Pokud se rozhodnou zúčastnit hned příští rok, vrátí se do Stockholmu, protože konferenci v roce 2017 bude znovu hostit právě Stockholm, hlavní město Švédska.

Ukázalo se, že Festinord je něčím více, než co si jeho tvůrci před padesáti lety dokázali představit.  Od počátečního setkání malého počtu mladých lidí až po 800 letošních účastníků je nepochybně důkazem toho, že tužby a záměry jeho tvůrců – a také účastníků – se bezesporu naplnily.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.