Tisková zpráva

Generální konference poskytuje členům a přátelům z Evropy vedení a naději

Členové a přátelé Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se dvakrát ročně shromažďují, aby si během generální konference vyslechli poselství poskytující inspiraci a vedení od novodobého proroka a dalších vedoucích Církve.

Konference se uskuteční o velikonočním víkendu 3. a 4. dubna v utažském Salt Lake City a bude streamována živě do celého světa. Účastníci z celého světa jsou zváni, aby si v této neklidné době vyslechli poselství plná naděje a pokoje, obdrželi odpovědi na své osobní otázky a získali vedení ohledně toho, jak uprostřed výzev nacházet v životě správný směr. 

„Vše, co člověk potřebuje vědět, aby byl šťastný, aby věděl, jakou cestu si zvolit, jaký život vést a co dělat, aby zdědil věčný život – to vše můžeme získat, když se zúčastníme generální konference,“ řekla Susana Lorente Clementeová z Cartageny ve Španělsku.

GC2021_EUA_Clemente
GC2021_EUA_Clemente
Susana Lorente Clementeová a její manžel Francisco Adolfo López Carmona.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Miliony lidí se účastní pololetní konference, aby si prostřednictvím těch, které Bůh povolává jako vedoucí Církve, vyslechli Jeho slovo. Díky jejich poselstvím mohou jednotlivci pocítit Boží lásku a prostřednictvím hlasu Jeho služebníků slyšet Jeho hlas.

Leah Faggová, členka Církve z anglického Essexu, se během obtížného období zaměřila na generální konferenci, aby se cítila blíže Bohu, svému Nebeskému Otci, a Jeho Synu Ježíši Kristu.

„Obzvlášť v tomto posledním roce, kdy jsem potřebovala pocítit, že Nebeský Otec ví, jak se cítím a jak se mi daří či nedaří, že zná mé obavy a nejistoty, přání a naděje a že ví o mé potřebě pocítit, že Spasitel je mi nablízku, mi generální konference poskytla přesně to, co jsem potřebovala,“ řekla Leah Faggová. 

GC2021EUA_Fagg
GC2021EUA_Fagg
Leah a Simon Faggovi2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Účastí na generální konferenci můžeme získat mnohé. Sabrina a Jairo Lopezovi žijí v Berlíně a díky naslouchání Pánu prostřednictvím Jeho proroka, apoštolů a generálních autorit získávají útěchu, pokoj a vedení.

„Vždy ze shromáždění odcházím s tím, že se cítím motivována ohledně nadcházejících těžkostí a úkolů nebo i jen zvládání každodenní rutiny – což nás někdy může přemoci. Generální konference pro mě vždy představuje posílení, naději a pokoj,“ uvedla Sabrina Lopezová.
 

„Po každé generální konferenci mám vždy pocit, že jsem obdržel jasné pokyny ohledně toho, jak mám naložit se svým životem a v čem se mám zlepšit,“ řekl Jairo Lopez. „Konference nás může naplnit štěstím a poskytnout nám odpovědi, které nelze získat z žádného jiného zdroje.“

GC2021EUA_Lopez
GC2021EUA_Lopez
Sabrina a Jairo Lopezovi2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ačkoli je konference pořádána virtuální formou a diváci po celém světě ji budou sledovat nebo naslouchat jí ze svého domova, scházení se a učení se spolu s druhými přináší sjednocující moc. Zatímco předpisy mezi lidmi zavádějí fyzické odstupy, tato konference může navodit pocit společenství a sounáležitosti.

Paul a Jane Elvidgeovi žijí se svými dětmi v St Albans v Anglii. Ačkoli se na generální konferenci těší každých šest měsíců, nemohou se dočkat, až se k této celosvětové události připojí letos o velikonočním víkendu.  

„Účast na generální konferenci vám může pomoci opravdu pocítit, že jste součástí úžasné celosvětové organizace, kterou řídí Spasitel,“ řekla Jane Elvidgeová. „Pokud se připravíte a zúčastníte se jí s otevřenou myslí, můžete obdržet odpovědi na své otázky a vedení pro svůj život.“

Generální konference nejen lidi sbližuje a zodpovídá jejich osobní otázky, ale těm, kteří se jí účastní, nabízí také obrozující a očišťující moc.

„Konferenční období je pro mě příležitostí pozvednout se ze světa a být nově očištěn a posílen poselstvími z konference. Jsem mnohem lépe připraven pokračovat na své cestě s hlubší vírou, nadějí a pravou láskou,“ řekl Paul Elvidge.

GC2021EUA_Elvidge
GC2021EUA_Elvidge
Jane a Paul Elvidgeovi2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Během konferenčního víkendu jsou všichni zváni, aby oslavili Velikonoce poslechem Händelova Mesiáše v podání pěveckého sboru The Tabernacle Choir a orchestru Orchestra at Temple Square, který bude streamován v neděli 4. dubna 2021 v 11 hodin středoevropského času na oficiálních facebookových a internetových stránkách jednotlivých zemí. V zemích, které se řídí pravoslavným kalendářem, bude koncert vysílán v neděli 2. května 2021 v 11 hodin středoevropského času.

Jak se zúčastnit

K účasti na dubnové generální konferenci v roce 2021 jsou zváni všichni. Konference bude sestávat z pěti zasedání určených jednotlivcům, rodinám a přátelům Církve. Podrobnosti týkající se časů sledování jsou k dispozici on-line.

Všechna zasedání budou streamována živě ve více než 70 jazycích na stránkách broadcasts.ChurchofJesusChrist.org. Zasedání jsou také k dispozici v aplikaci Knihovna evangelia, na stránkách Latter-day Saints Channel, v rozhlase, televizi a prostřednictvím dalších satelitních a digitálních kanálů.

Konferenci je možné po jejím proběhnutí zhlédnout on-line nebo si přečíst proslovy na stránkách churchofjesuschrist.org. Další informace týkající se toho, jak se lze generální konference zúčastnit, naleznete na stránkách https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/5-ways-to-watch-general-conference-live.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.