Téma

Skalní úložiště Granite Mountain Records Vault

Největší soubor genealogických záznamů na světě je uložen v zabezpečeném skalním úložišti v horách nedaleko Salt Lake City v Utahu. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vybudovala úložiště Granite Mountain Records Vault v roce 1965 pro uchovávání a ochranu záznamů důležitých pro Církev, včetně rozsáhlé sbírky mikrofilmů s rodinnou historií.

Z bezpečnostních důvodů není Granite Mountain Records Vault přístupný veřejnosti, ale zde můžete zhlédnout video o tom, co se děje uvnitř.

V úložišti je uschováno více než 3,5 milionu snímků na mikrofilmech, mikrofiších a digitálních médiích. V současné době Církev pracuje na digitalizaci mikrofilmů a na zpřístupnění těchto digitálních záznamů prostřednictvím internetových stránek FamilySearch.org. Chcete-li se o tomto procesu dozvědět více, podívejte se na toto video (v angličtině).

Shromažďování snímků v Granite Mountain Records Vault probíhá na základě dohod s archivy, knihovnami a církvemi z více než 100 zemí. Kopie těchto záznamů jsou bezplatně předány správci příslušných záznamů a další kopie jsou poskytovány v případech, kdy záznamy byly zničeny při přírodní katastrofě nebo požáru. Zde se můžete podívat na dokument o tom, jak Církev pomohla nahradit cenné genealogické záznamy na tichomořském ostrově Niue, který byl těžce postižen cyklonem.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.