Téma

Shromáždění svátosti

Shromáždění svátosti je výraz používaný pro pravidelnou bohoslužbu Svatých posledních dnů, která se obvykle koná každý týden v neděli a na které se členům Církve nabízí svátost (obdoba svatého přijímání). Shromáždění svátosti zahrnuje zpěv písní, proslovy, vydávání svědectví a modlitby.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.