Tisková zpráva

Humanitární úsilí založené na mezicírkevní spolupráci přineslo užitek více než 150 seniorům a potřebným rodinám

Charitativní organizace Latter-day Saint Charities a Církev adventistů sedmého dne společně zajistily nákup a distribuci potravin

Celosvětová pandemie covidu-19 vystupňovala potřebu zakročit proti hladu mezi chudými na Kapverdách, který představuje rozsáhlý a naléhavý problém. V únoru 2021 spojily dvě charitativní organizace síly, aby pomohly se o tuto záležitost postarat.

CaboVerde_InterfaithProject01
CaboVerde_InterfaithProject01
Dobrovolníci v Praii pomáhají nakládat potraviny a další potřeby2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Kapverdské Občanské sdružení pro rozvoj Pensamenta (ACDP) se ve svém zařízení zaměřuje na poskytování potravin a služeb seniorům.  Když toto zařízení museli kvůli pandemii zavřít, rozhodili se místo toho dodávat potraviny lidem domů. Na jejich prosbu o pomoc zareagovala organizace Latter-day Saint Charities (LDSC), jež poskytla dar, který pomohl zajistit nákup a dodávku tříměsíční zásoby potravin a dalších potřeb pro sedmdesát velkých rodin ve městě Praia. Toto úsilí přineslo užitek více než čtyřem stovkám lidí v nouzi.

„Organizace Latter-day Saint Charities se rozhodla pro spolupráci s Občanským sdružením pro rozvoj Pensamenta, protože jsme viděli, že slouží jedněm z nejzranitelnějších a nejzasaženějších obyvatel, konkrétně starším lidem a také matkám, které vychovávají malé děti,“ řekl Lucilino Mendonca, který v organizaci Latter-day Saint Charities působí jako zástupce Oddělení služeb v oblasti sociální péče a podpory soběstačnosti.

CaboVerde_Interfaith_02
CaboVerde_Interfaith_02
Organizace Latter-day Saint Charities při poskytování pomoci spojila síly s Církví adventistů sedmého dne.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Organizace Latter-day Saint Charities se brzy poté na setkání na hoře Monte Vermelho dohodla na spolupráci s Církví adventistů sedmého dne, v rámci níž byly padesáti potřebným rodinám doručeny koše s potravinami a v další fázi tuto pomoc obdrželo ještě čtyřicet dalších rodin. Při doručování košů s potravinami pomáhali mladí dospělí a misionáři z kongregace v Praii. Noemy Lopesová, mladá dospělá žena, která s distribucí pomáhala, podotkla: „Byla to pro mě úžasná zkušenost a výsada, že jsem mohla svůj čas využít k tomu, abych požehnala druhým.“

Závěrečného slavnostního shromáždění, které proběhlo v březnu 2021, se zúčastnili představitelé obou církevních charitativních organizací.  Roseveltt Teixeira, president kongregace Praia, uvedl: „Tento dar je odrazem toho, v co věříme – že jako členové Církve následujeme Ježíše Krista tím, že dodržujeme druhé veliké přikázání, jež říká, že máme sloužit druhým.“ Vedoucí představitel místní kongregace adventistů sedmého dne dodal: „Je velmi důležité, že naše organizace takto spolupracují a že můžeme využít to, co nás v našem přesvědčení spojuje, ke službě druhým.“

CaboVerde_Interfaith_03
CaboVerde_Interfaith_03
Slavnostní shromáždění na závěr společného projektu služby.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Latter-day Saint Charities je humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jejím účelem je zmírňovat utrpení, podporovat soběstačnost a poskytovat příležitosti ke službě. Tato charitativní organizace financuje humanitární a rozvojové projekty ve 195 zemích a teritoriích a pomáhá lidem bez ohledu na jejich rasu, náboženské přesvědčení nebo národnost. Pomoc, kterou poskytuje, je založena na základních zásadách osobní zodpovědnosti, místní podpory, soběstačnosti a udržitelnosti. Tato organizace z velké části funguje díky práci dobrovolníků a působí samostatně i ve spolupráci s dalšími humanitárními organizacemi a orgány státní správy.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.