20210402_235308_LIT.jpg
Tisková zpráva

První předsednictvo oznamuje změny týkající se generální konference

Sobotní večerní zasedání se již nadále nebude konat; osobní účast na konferenci v říjnu 2021 nebude možná

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámilo změny týkající se nadcházejících generálních konferencí Církve, které se konají pravidelně v dubnu a v říjnu.

Počínaje říjnovou generální konferencí se již nebudou konat sobotní večerní zasedání. Sobotní večerní zasedání se dosud pořádalo pro ženy (v říjnu) nebo pro nositele kněžství (v dubnu). Tato změna byla provedena v souvislosti s tím, že všechna zasedání generální konference jsou nyní dostupná komukoli, kdo si je přeje sledovat či poslouchat.

Co se týká generální konference v říjnu 2021 (která proběhne ve dnech 2.–3. října), zasedání této konference budou vysílána ze sálu Konferenčního centra v Salt Lake City. Znovu připomínáme, že Konferenční centrum bude pro veřejnost uzavřeno.

Generální konference je pro členy a přátele Církve po celém světě příležitostí vyslechnout poselství o Spasiteli Ježíši Kristu z úst žijících proroků a apoštolů prostřednictvím stále se rozvíjejících technologií.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.