CaringNeed2023_01_240503_v1.png
Tisková zpráva

Jak Církev Ježíše Krista pečovala o potřebné v roce 2023

Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se snaží poskytovat péči stále rostoucímu počtu Božích dětí, které potřebují pomoc. V roce 2023 dosáhla tato práce v oblasti sociální péče, soběstačnosti, humanitární pomoci a dobrovolnické služby hodnoty přesahující 1,3 miliardy dolarů ve výdajích a 6,2 milionu dobrovolnických hodin.

Jak je podrobně uvedeno v souhrnné brožurce „Péče o potřebné“, v roce 2023 požehnalo 4 119 humanitárních projektů Církve lidem ve 191 zemích a teritoriích.

„Jakožto následovníci Ježíše Krista to považujeme za povinnost i radostnou výsadu,“ uvedlo První předsednictvo v brožurce. „S vděčností si ceníme nesobeckých příspěvků ve formě času a prostředků členů Církve, přátel a dalších důvěryhodných organizací, kteří všichni umožňují, aby toto dílo spělo kupředu a rozvíjelo se.“

K celosvětovým projektům pomoci patřilo 921 projektů zaměřených na pomoc ženám a dětem, 601 projektů v oblasti zdravotní péče, 530 projektů v oblasti potravinové bezpečnosti, 415 projektů na pomoc v nouzových situacích, 374 projektů na pomoc lidem bez domova a 206 projektů na zajištění čisté vody. V rámci organizace JustServe bylo zaregistrováno téměř 120 000 nových uživatelů programu JustServe a bylo vytvořeno více než 17 500 nových projektů. A přibližně 11 360 misionářů pro sociální péči a podporu soběstačnosti spolu s mnoha tisíci členy Církve přispělo dobrovolnickou službou.

„Jsme vděčni za příležitost spolupracovat s profesními organizacemi, které jsou v souladu s naší vizí pečovat o potřebné,“ řekl předsedající biskup Církve Gérald Caussé. „Naše spolupráce nám pomáhá rozšířit dopad našeho úsilí po celém světě, zatímco následujeme příklad Ježíše Krista v tom, že milujeme své bližní a sloužíme jim.

43stránková souhrnná brožurka je k dispozici v 17 jazycích na stránkách Caring.ChurchofJesusChrist.org. Mnohé z projektů uvedených v brožurce je možné realizovat díky spolupráci s organizacemi, jako jsou WaterAid, UNICEF, Světový potravinový program, Water for People, ShelterBox a další.

V roce 2023 celosvětové humanitární úsilí Církve nadále rostlo. V srpnu se Církev zavázala věnovat
44 milionů dolarů na pomoc dětem ve 30 zemích, a podpořit tak rozsáhlé celosvětové iniciativy různých
organizací zaměřené na boj proti hladu. V listopadu pak Církev zahájila pod vedením Pomocného sdružení program zaměřený na zlepšení zdravotního stavu a rozvoje dětí mladších 5 let a jejich matek. V rámci této iniciativy navštívila presidentka Camille N. Johnsonová místa na Filipínách, kde byly děti vyšetřeny na podvýživu a kde se rodičům dostalo školení a podpory v oblasti důležitosti zajištění pestré stravy.

„Chceme posilovat rodiny,“ řekla generální presidentka Pomocného sdružení Camille N. Johnsonová. „V mnoha případech milujícím rodičům chybí znalosti, jak dětem zajistit adekvátní výživu. Díky lepšímu porozumění a zdrojům jsou lépe připraveni provést potřebné změny, které mohou mít trvalý dopad.“

Dalším prvkem církevní pomoci potřebným, který stojí za zmínku, jsou dárcovské automaty v rámci kampaně Přineste světlo světu (Light the World). Tyto účelové prodejní automaty umožňují jednotlivcům zakoupit položky – jako je jídlo nebo očkování – pro ty, kteří po celém světě čelí těžkostem. Od listopadu do prosince přišlo k dárcovským automatům v Austrálii, Kanadě, Guatemale, Mexiku, na Novém Zélandu, na Filipínách a ve Spojených státech přibližně 600 000 lidí, kteří dárcovsky přispěli souhrnnou částkou ve výši 10,4 milionu dolarů.

Církev Ježíše Krista poskytla svá požehnání i mnoha dalšími způsoby. Tato náboženská organizace
darovala 8,7 milionu dolarů Americkému červenému kříži, čímž pomohla nakoupit biomedicínské
vybavení či mobilní jednotky pro dárcovství krve a realizovat programy na pomoc lidem afrického
původu, kteří se potýkají se srpkovitou anémií. Kromě toho se Církev zavázala věnovat 3 miliony dolarů
na podporu historické očkovací kampaně proti malárii v Africe. Další dary byly směřovány na iniciativy a programy, jako jsou skleníky v Bosně, teplé oblečení pro obyvatele Chicaga, zdravotní péče v Ghaně, invalidní vozíky v Guatemale, afroamerická škola v Louisianě, pomoc při požárech na Maui, zdraví dětípomoc po hurikánech v Mexiku, přístřeší pro lidi bez domova v Montrealu, protetická dílna v Jihoafrické republice, hlubinné vrty na čistou vodu v Gambii či zřízení školy v Zambii – a toto je jen několik příkladů vynakládaného úsilí.

A Církev Ježíše Krista nadále zůstává oddána naplňování vize, kterou předložil prorok a president Russell M. Nelson ve spolupráci s Národní asociací etnických menšin (NAACP). Jeden konkrétní projekt, který pokračoval i v roce 2023, zahrnuje poskytování podpory kojencům a matkám v Memphisu ve státě Tennessee.

Program MyBaby4Me, který byl spuštěn v listopadu 2022, si klade za cíl snížit kojeneckou úmrtnost. Stojí za zmínku, že konkrétní část tohoto města (s PSČ 38126) se potýká s jednou z nejvyšších kojeneckých úmrtností ve Spojených státech.

Souhrnná brožurka za rok 2023 povzbuzuje Svaté posledních dnů a přátele Církve, aby sloužili druhým v místě svého bydliště tím, že budou rozpoznávat potřeby, budovat vztahy, vytvářet plány a dělit se o zkušenosti. Každý oddíl brožurky obsahuje část „Co mohu udělat?“, která má lidem pomoci podniknout konkrétní kroky.

„Máme víru a důvěru v lásku, kterou Bůh chová ke všem svým dětem,“ uvedli členové Prvního předsednictva. „Všude jsou dobří lidé, kteří pomáhají vykonávat Boží práci na spasení tím, že pečují o své bližní a poskytují jim útěchu v těžkých chvílích a situacích. Zveme všechny, aby se k nám připojili v úsilí podávat si v duchu lásky a služby navzájem pomocnou ruku, a modlíme se o to, aby Pán tomuto velikému dílu nadále žehnal.“

Přečtěte si souhrnnou brožurku „Péče o potřebné“ za rok 2023.  (Pouze v angličtině)

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.