Tisková zpráva

Knihovna rodinné historie je nyní Knihovna FamilySearch

Knihovna rodinné historie, která se nachází na Chrámovém náměstí v Salt Lake City, se nyní nazývá Knihovna FamilySearch. Více než 5 700 středisek rodinné historie po celém světě provozovaných Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů nyní rovněž nese název střediska FamilySearch.

FamilyHistoryLibrarySLC01
FamilyHistoryLibrarySLC01
Knihovna FamilySearch vSalt Lake City vUtahu (USA)2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Tyto změny jsou připomínkou toho, že v těchto budovách jsou k dispozici mnohé důležité – a bezplatně dostupné – genealogické materiály a zdroje.

Rodina zaujímá v Církvi Ježíše Krista – a v Božím plánu štěstí – ústřední místo. Zveme vás, abyste navštívili Knihovnu FamilySearch nebo místní středisko FamilySearch a objevili své kořeny a to, jaký vliv mají vaši předci na váš život. Získáte zde pomoc uzpůsobenou na míru vašim osobním potřebám a přístup k různým technologiím a exkluzivním záznamům.

Podívejte se na internetové stránky Knihovny FamilySearch, kde najdete informace o provozní době knihovny a o nejbližším středisku FamilySearch.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.